Onderzoeksgeld+alternatieven+CO2%2Dverdoving
Nieuws
© Varkens Archief

Onderzoeksgeld alternatieven CO2-verdoving

Aan het verdoven van varkens in slachterijen met hoge concentratie CO2 komt mogelijk binnen een aantal jaren een eind. Zeker nu de zoektocht naar diervriendelijkere alternatieven voor het bedwelmen van varkens een impuls krijgt. Het Europees Parlement (EP) keurde financiering van het onderzoek goed.

Met het advies van het Europarlement op 12 november om in toegepast onderzoek naar diervriendelijke bedwelmingsalternatieven te investeren, zal de Europese Commissie 2 miljoen euro vrij moeten maken voor een verkennend pilotproject. Onderzoeksinstellingen kunnen vervolgens inschrijven om kansrijke alternatieven aan te dragen voor een zo humaan mogelijke bedwelming van varkens voor de slacht.

Het verdoven of doden van varkens met een hoge concentratie CO2 is volgens de Europese groep van dierenbeschermingsorganisaties (Eurogroup for Animals, EfA) een onhoudbare methode. 'Ook voor de EFSA, European Food Safety Autorithy, noemde die methode een belangrijk aandachtspunt bij de productie van varkensvlees', zegt Bert van den Berg van Dierenbescherming, de organisatie die ook deel uitmaakt van EfA. 'Varkens die worden blootgesteld aan CO2 ondervinden acute pijn en ernstige angst door verstikking en keelpijn vlak voor het intreden van de bewusteloosheid. Dat kan wel 10 tot 40 seconden duren.'
Desondanks is de methode al lange tijd toegestaan in de slachtverordening van Europese Unie en wordt CO2-verdoving toegepast in alle grote varkensslachthuizen in de EU.

Vaart maken

Vorig jaar spoorde de EfA de Europese Commissie al aan om vaart te zetten in het financieren van onderzoek naar pijnloze en zo stressvrij mogelijke bedwelmingsalternatieven. Het gebruik van andere gasmengsels, zoals de inerte gassen waterstofgas, argon of helium of mengsels daarvan met lage CO2-concentraties kunnen opties zijn. 'CO2 is volop beschikbaar en goedkoop, maar in 2009 is er al aangedrongen op verder onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van de varkens bij het gebruik ervan als bedwelmingsgas', weet Van den Berg. 'Daarentegen zijn edelgassen kostbaar en andere gassen kunnen bij gebruik ook gevaarlijk zijn voor mensen in de slachterij.'

Ook dringt de dierenwelzijnsorganisatie aan op een geleidelijke uitfasering van de CO2-verdovingsmethode. De ambitie van EfA is een verbod per 1 januari 2025. Veel zal afhangen van de aangedragen kansrijke alternatieven', stelt Van den Berg. 'Als het een kwestie van alleen een ander gasmengsel in de huidige technieken, dan kan het snel gaan. Maar zal een compleet andere verdovingsinstallatie in slachterijen ingepast worden, dan zal het iets worden van de wat langere termijn.'

Farm to Fork

Dierenwelzijn is een belangrijk onderdeel van de Farm to Fork-strategie van de EU. Het bijwerken van de regels voor het slachten van varkens met de nieuwste wetenschappelijke bevindingen is volgens de EfA een logische stap.

Voorbereidende acties

Het CDA en de EVP-Fractie zijn niet gekant tegen financiering van pilotprojecten en preparatory actions voor wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve bedwelmings- en verdovingstechnologieën voor de slacht van vleesvarkens, gezien het EFSA-advies van 6 mei 2020. Tegelijk staat de EVP-Fractie in het EP achter de geldende EU-verordening 1099/2009 en is het van belang dat er in de toekomst geen ongelijk speelveld binnen de EU ontstaat tussen lidstaten onderling. Naast dierenwelzijn dient ook aandacht te worden geschonken aan de economische en praktische haalbaarheid en betaalbaarheid van alternatieve bedwelmingstechnologieën voor de keten, vindt de EVP-fractie.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  20 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  20 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer