Abonnement

Wilt u een abonnement aanvragen, een verhuizing doorgeven, gegevens wijzigen of heeft u andere vragen over uw abonnement? Neem dan contact op met de abonnementenadministratie van Varkens:

AgriPers BV
Dokter Stolteweg 2
8025 AV Zwolle
Abonnementenadministratie: abonnement@agripers.nl
Redactie Varkens: info@varkens.nl 
Telefoon: 088-8886611

Abonnementsprijs
Proefabonnement: € 69,95 per jaar excl. btw, verzending binnen Nederland
Nederland: € 130,00 per jaar excl. btw
Buitenland: € 165,00 per jaar excl. btw, verzending binnen Europa

Een abonnement op varkens
Hieronder staan de voorwaarden die horen bij onze abonnementen en informatie over het opzeggen van een abonnement. Vanwege de aard van onze uitgaven gaat AgriPers bv uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht. De abonnee wordt geacht het abonnement in het kader van zijn beroep of bedrijf te ontvangen.

Voorwaarden zakelijk abonnement
Een abonnementsperiode duurt minimaal 1 jaar. Abonnementen hebben een vastgestelde prijs. U ontvangt ieder jaar een factuur in de maand waarin het abonnement ingaat of wordt verlengd.

Een abonnement geldt tot wederopzegging. Dit kan telefonisch, per brief of per e-mail. Als u wilt opzeggen, houd dan rekening met de opzegtermijn: opzeggen kan tot twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode. Zodra uw opzegging is verwerkt, krijgt u een bevestiging van uw opzegging. Als de opzegtermijn is verstreken, wordt het abonnement automatisch verlengd. Als u opzegt na het verstrijken van de opzegtermijn, wordt uw abonnement aan het einde van de volgende abonnementsperiode gestopt.

Voorwaarden particulier abonnement
Heeft u een abonnement afgesloten in verband met interesse en niet in het kader van beroep of bedrijf, dan geldt de Wet Van Dam. Een jaarabonnement wordt in eerste instantie afgesloten per jaar en daarna stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Daarbij geldt daarna de opzegtermijn van 1 maand, vanaf de dag van opzegging.

E-mail nieuwsbrief
Als bij aanmelden het e-mailadres bekend is, zendt AgriPers bv ook automatisch de e-mailnieuwsbrief van Varkens toe. Deze kan altijd digitaal opgezegd worden door de abonnee.

Proefabonnementen
Een proefabonnement is eenmalig af te sluiten per huisadres. Het abonnement stopt automatisch na afloop van de abonnementsperiode.

Overige vragen
Heeft u vragen over uw abonnement, neemt u dan contact op met de abonnee-administratie van AgriPers. Stuur een e-mail naar abonnement@agripers.nl of bel met 088-8886611.