Kennissessies

Varkens organiseert kennissessies voor varkenshouders en hun medewerkers. Diverse onderwerpen komen aan bod zoals bigkwaliteit, diergezondheid, voermanagement en bioveiligheid. De onderwerpen sluiten aan bij de dagelijkse praktijk en het werk in de varkensstallen. Ook wordt er ingegaan op de actualiteiten. 

De onlinekennissesies worden gerealiseerd in samenwerking met de stichting Kennis Platform Varkenshouderij (KPV), de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa), partnerbedrijven en wisselende experts. 

Kennissessies terugkijken

2023 

Kennissessie: Op weg naar PRRS-vrij (partners Boehringer Ingelheim en HyCare).
24-01-2023: Samen stapjes vooruit zetten naar PRRS-vrij

2022

Kennissessie: In samenwerking met Agrifirm en Zoetis.
13-12-2022: Optimale gezondheid, hogere voeropname bij biggen.

Kennissessie: Vooruitstrevende gezondheidstechnieken landen op het boerenerf.
29-3-2022: 'Revolutie bij ontdekken infectieziekten' (start bij minuut 11) 

Kennissessie: Herkennen van diergedrag in relatie tot diergezondheid
22-02-2022: Varkenssignalen herkennen en diergezondheid (start bij minuut 2)

KennissessieBiosecurity op je bedrijf en PRRS-vrije uitstroom van biggen
01-02-2022: Marktwaarde toevoegen met PRRS-vrije biggenstroom

2021

Kennissessie: Groeipotentie vleesvarkens maximaal benutten. (15 & 16)

07-12-2021: (Volks-)Gezonde groei met sterke genen en longen.
14-12-2021: Voeren op rendement; ook van immunocastraten?

Kennissessie: darmgezondheid en vinger aan de pols bij biggen. (13 & 14)

09 -11-2021: Gezonde darmen en PRRS-beschermde speenbiggen
23-11-2021: Florerende darmmicrobiota en monitoring bij gespeende biggen.

Kennissessie: van vlot werpen naar soepel spenen. (11 & 12)

05-10-2021: De fase rond om werpen
26-10-2021 (16-11-2021): Zeug en biggen soepel spenen.

Kennissessie: investeren in (opfok)zeugen loont (9 & 10)

14-09-2021 - Focus op de opfokzeug.
28-09-2021 - Tussen inseminatie en werpen.

Kennissessie: respect voor welzijn big en zeug 7 & 8

04-05-2021 - Respect voor welzijn big en zeug.
18-05-2021 - Werken aan een langere levensduur van zeugen.

Kennissessie: de biggen van morgen 5 & 6

06-04-2021 - De big van morgen – Teamaanpak resulteert in gewilde biggen.
20-04-2021 - De big van morgen – De praktijk van groeien in bigkwaliteit.

Kennissessie: soepel spenen van biggen 3 & 4

15-03-2021 - Soepel spenen van biggen – Optimale voorbereiding op spenen.
30-03-2021 - Soepel spenen van biggen – De gespeende big.

Kennissessie: bigvitaliteit 1 & 2

09-02-2021 - Webinar bigvitaliteit in de kraamstal deel 1.
23-02-2021 - Webinar bigvitaliteit in de kraamstal deel 2.

Kennissessies

'Omdenken: het varken als kans' 09-01-2023 | Achtergrond
'Kritisch kijken naar productiviteit' 09-01-2023 | Achtergrond
'Probleemgericht of preventief?' 09-01-2023 | Achtergrond
Meer artikelen