Kennissessies

Varkens organiseert in 2022 een nieuwe reeks aan kennissessies voor varkenshouders. Diverse onderwerpen komen aan bod zoals bigkwaliteit, diergezondheid, voermanagement en bioveiligheid. De onderwerpen sluiten aan bij de dagelijkse praktijk en het werk in de varkensstallen. Ook wordt er ingegaan op de actualiteiten. 

De onlinekennissesies worden gerealiseerd in samenwerking met de stichting Kennis Platform Varkenshouderij (KPV), de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa), partnerbedrijven en wisselende experts. 

2022 Programma online kennissessies 

31-5-2022: Programma volgt zo snel mogelijk.

Kennissessies terugkijken

Via de linkjes bij de verschillende data kijkt u de uitzendingen terug. 

2022

Kennissessie: Vooruitstrevende gezondheidstechnieken landen op het boerenerf.
29-3-2022: 'Revolutie bij ontdekken infectieziekten' (start bij minuut 11) 

Kennissessie: Herkennen van diergedrag in relatie tot diergezondheid
22-02-2022: Varkenssignalen herkennen en diergezondheid (start bij minuut 2)

KennissessieBiosecurity op je bedrijf en PRRS-vrije uitstroom van biggen
01-02-2022: Marktwaarde toevoegen met PRRS-vrije biggenstroom

2021

Kennissessie: Groeipotentie vleesvarkens maximaal benutten. (15 & 16)

07-12-2021: (Volks-)Gezonde groei met sterke genen en longen.
14-12-2021: Voeren op rendement; ook van immunocastraten?

Kennissessie: darmgezondheid en vinger aan de pols bij biggen. (13 & 14)

09 -11-2021: Gezonde darmen en PRRS-beschermde speenbiggen
23-11-2021: Florerende darmmicrobiota en monitoring bij gespeende biggen.

Kennissessie: van vlot werpen naar soepel spenen. (11 & 12)

05-10-2021: De fase rond om werpen
26-10-2021 (16-11-2021): Zeug en biggen soepel spenen.

Kennissessie: investeren in (opfok)zeugen loont (9 & 10)

14-09-2021 - Focus op de opfokzeug.
28-09-2021 - Tussen inseminatie en werpen.

Kennissessie: respect voor welzijn big en zeug 7 & 8

04-05-2021 - Respect voor welzijn big en zeug.
18-05-2021 - Werken aan een langere levensduur van zeugen.

Kennissessie: de biggen van morgen 5 & 6

06-04-2021 - De big van morgen – Teamaanpak resulteert in gewilde biggen.
20-04-2021 - De big van morgen – De praktijk van groeien in bigkwaliteit.

Kennissessie: soepel spenen van biggen 3 & 4

15-03-2021 - Soepel spenen van biggen – Optimale voorbereiding op spenen.
30-03-2021 - Soepel spenen van biggen – De gespeende big.

Kennissessie: bigvitaliteit 1 & 2

09-02-2021 - Webinar bigvitaliteit in de kraamstal deel 1.
23-02-2021 - Webinar bigvitaliteit in de kraamstal deel 2.

Kennissessies

Meer artikelen