Deense+topgenetica+behoeft+een+gezicht
Achtergrond
© Studio Van Assendelft

Deense topgenetica behoeft een gezicht

De fokkerijdoelen van DanBred zijn gericht op het produceren van veel en efficiënte vleesvarkens. Wereldwijd plukt de Deense geneticaleverancier de vruchten daarvan. 'Om het maximale rendement uit Danbred-zeugen te halen, zijn management en voeding cruciaal', stelt Jos Vlemminx. 'Zichtbaar zijn in de markt en ondersteuning bieden, zijn broodnodig.'

Vooruitstrevende varkenshouders weten dat ze met DanBred topgenetica in huis halen, stelt Jos Vlemminx, country manager DanBred in Nederland en manager Klasse KI. 'De zeugen brengen veel levende biggen per worp voort. De nakomelingen van de DanBred Duroc-eindbeer zijn sterk, goede groeiers en leveren veel vlees. Bij DanBred draait de fokkerij om efficiëntie en het hoogste rendement. Maar om het maximale eruit te halen, moet een varkenshouder er wel bovenop zitten.'

Waarom zijn DanBred-zeugen in Nederland dan toch in ondertal?

'Nederland is de thuishaven van een wereldspeler op het gebied van varkensgenetica. Daarbij heeft de organisatie een groot aantal mensen in de buitendienst die de band met de varkenshouders onderhouden en ondersteuning geven bij hun producten. Toch is de zichtbaarheid van DanBred op de Nederlandse markt er de afgelopen jaren wat bij ingeschoten. De coronapandemie heeft daarin ook niet meegeholpen. Stefan Derks timmert flink aan de weg en heeft een goede organisatiestructuur neergezet. De combinatie met zijn fokkerijkennis en de rol daarvan in de (inter)nationale varkensvleesproductie zijn ook in Denemarken opgevallen. Bijzonder is het dat hij als niet-Deen nu verantwoordelijk is voor DanBred Europa.'

Gaat uw aanstelling iets veranderen?

'Sinds mei begeef ik mij op de Nederlandse markt voor DanBred en Klasse KI en werk ik aan meer zichtbaarheid. Alle gebruikers van onze zeugengenetica wil ik leren kennen door ze te bezoeken en bijeenkomsten te organiseren. Intensief samenwerken met de varkenshouder, medewerkers, dierenarts, voeradviseur en handelaar is nodig om alles goed op elkaar af te stemmen. Onze genetica kan extreme prestaties leveren. De combinatie van veertig gespeende biggen die 1.200 gram groeien in de vleesvarkenshouderij is mogelijk. Daarnaast draag ik bij Klasse KI de verantwoordelijkheid voor het uitbreiden van de structuur met een efficiënte logistiek voor de wereldwijde distributie van sperma van DanBred-genetica.'

De varkenshouderij is een mondiale activiteit en sterk gericht op kostprijs en efficiëntie

Jos Vlemminx, country manager DanBred in Nederland en manager Klasse KI

Wat gaat er bij DanBred en Klasse KI gebeuren?

'Ons hoofdkantoor in het Brabantse Sint-Oedenrode verdwijnt en nieuwbouw verrijst dit jaar bij het centrale KI-station Klasse Son. Dit is een weloverwogen beslissing geweest, omdat die KI-berenstal grondbuiskoeling heeft en ventileert met luchtfiltering en overdruk. Naast strenge hygiëneprotocollen, waarborgt dat het houden van fokberen met een hoge gezondheidsstatus. Het vestigen van de logistiek, het laboratorium en het hoofdkantoor op één locatie drukt ook de kosten van de internationale logistiek. Begin 2024 moet alles functioneren.'

Past de DanBred-filosofie bij u?

'De economische prestaties van de varkenshouderij zijn cruciaal voor innovatie en ontwikkeling. Het leveren van een hoge productiviteit bij DanBred is onomstreden. De laagste kostprijs en het maximaal rendement op het boerenerf staan voorop in de fokdoelen. Oftewel: het investeren in DanBred-genetica verdient zich ruimschoots terug, omdat het aansluit aan bij marktgericht produceren en past bij het toekomstgericht houden van varkens. Daar ga ik ook helemaal voor.'

De maatschappij wordt steeds kritischer op een efficiënte varkenshouderij?

'DanBred speelt met het bijstellen van fokkerijdoelen snel en gericht in op maatschappelijke ontwikkelingen. Zes jaar geleden werd gestopt met het fokken op meer levend geboren biggen. Nu experimenteren we met managementaanpassingen om al die biggen praktisch groot te brengen. Door vitaliteitskenmerken zwaar in te wegen, maken we grote stappen op het gebied van bigoverleving in combinatie met vooruitgang in voederconversie en vleesaanzet. Over de prestaties van onze onbeperkt te voeren Duroc-vleesvarkens hoor je weinig, omdat dit als een treintje loopt.

'Om nog efficiënter te werken met onze DanBred-zeugen, is het belangrijk dat voer en management hier ook op aansluiten. In Nederland is het uitvalpercentage van DanBred-zeugen 2 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Door de DanBred-voermanual goed te hanteren en de managementpuntjes nog beter op de i te zetten, gaan we stappen vooruitzetten. Ook bij het verder verlagen van de CO2-uitstoot. Goed gevoerde opfokzeugen jonger en bij een lager gewicht voor het eerst insemineren, scheelt kosten en vraagt minder onderhoudsvoer. De biggenproductie is bij DanBred op een hoog niveau, wij kennen geen tweedeworpsdip en hebben zeer hoogproductieve zeugen in de derde tot zesde worp. Dat is de kracht van onze zeugen.'

Worden meer fokkerij-accenten verzet?

'We werken aan het grootbrengend vermogen van DanBred-zeugen en verzamelen data om de toomgroei te kunnen vaststellen. Het produceren van veel biggen is een balans tussen de moeder en nakomelingen. Zowel de overlevingseigenschappen van de big als de moedereigenschappen van de zeug worden meegenomen in het fokdoel. Als de zeug te ver leeggemolken wordt, verslechtert de reproductie van de zeugen. Dit heeft als gevolg dat de biggenproductie daalt. Met multisucklingsystemen, zoals op enkele bedrijven in Nederland worden toegepast, en met het ondersteunen van de zeug met goede melkvervangers kan de varkenshouder meer verdienen. Met DanBred kun je met minder zeugen meer biggen produceren. Dit volgt alle duurzaamheidsdoelstellingen.

'Het belangrijkste binnen het fokdoel blijft het verder verbeteren van de voederconversie bij vleesvarkens. Zelfs terwijl we wereldwijd al koploper zijn. Onze laatste generaties D(LY)-vleesvarkens kunnen onbeperkt worden gevoerd. Wij zien de laagste voederconversies op vleesvarkensbedrijven met de hoogste voeropname. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een fokkerijorganisatie dit soort resultaten heeft behaald.'

Zijn er ontwikkelplannen in Nederland?

'De vraag naar DanBred-genetica gaat in Nederland en in de ons omringende landen ongetwijfeld groeien en daar willen we op voorsorteren. Varkenshouders die zich bezig willen houden met de subfokkerij van onze genetica kunnen bij mij aankloppen. Een voorwaarde is dat ze met een hoge gezondheid (SPF) opstarten en het bedrijf zo inrichten en zo hygiënisch werken dat structureel SPF-gelten worden geproduceerd. Een hoge gezondheid is noodzakelijk voor het scoren van het meeste rendement, maar ook om DanBred-gelten in het buitenland af te kunnen zetten.'

Hoe vult u de internationale ambities in?

'Zo'n 30 procent van mijn tijd besteed ik aan de Klasse KI-activiteiten. De goede logistiek vanuit Nederland is ideaal om vers en ingevroren sperma in een zo kort mogelijke tijd op wereldwijde bestemmingen te krijgen. Goed contact met verre afnemers is belangrijk. Samen met mijn exportcollega's bij Klasse KI werken wij aan groei van de internationale afzet. Door de belangrijke functie van Klasse KI bij grote internationale structuren, staan de DanBred-beren met de hoogste genetische potentie in onze stallen. We proberen klanten onze moderne productielocaties te laten zien.'

Jos Vlemminx
Jos Vlemminx is sinds mei 2023 country manager DanBred Nederland en Klasse KI. Daarvoor heeft hij bij VDL Agrotech RescueCare het complete automatische voedersysteem voor biggen internationaal uitgerold. Voor die tijd was hij drie jaar actief als inkoper van varkens bij Vion, eerst in Limburg en nadien in Noord-Brabant. Vlemminx studeerde Bedrijfskunde en Agribusiness aan de HAS Green Academy in Den Bosch. Na het behalen van zijn diploma werkte hij op het ouderlijk bedrijf met zeugen en vleesvarkens en voerde praktijkproeven uit voor leveranciers van biggenmelken.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer