Emissies+door+varkens+dalen+met+46+procent+in+dertig+jaar
Nieuws
© Peter van Houweling

Emissies door varkens dalen met 46 procent in dertig jaar

De uitstoot van broeikasgassen door de Nederlandse varkenshouderij is tussen 1990 en 2020 met 46 procent per kilo levend gewicht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research en Blonk Consultants in het kader van het project 'Vitale varkenshouderij'.

Wageningen Livestock Research en Blonk Consultants concluderen dit na een grondige levenscyclusanalyse, waarin zij de broeikasgasemissies tussen 1990 en 2020 hebben berekend. Zij analyseerden de varkenshouderijketen van de opfokzeugen tot en met het vleesvarkensbedrijf. Het onderzoek toonde een reductie van broeikasgasemissies per kilo levend gewicht van 46 procent aan.

De gegevens die zijn verzameld over voer gingen bijvoorbeeld over samenstellingen, herkomst, gehaltes en teelt. Data over productiekenmerken hadden betrekking op voederconversie, gewicht en energieverbruik op het varkensbedrijf. In de analyse is gekeken naar de uitstoot van broeikasgassen (carbon footprint), uitgedrukt in CO2-equivalenten per kilo levend gewicht.

Voerproductie en mestopslag

De belangrijkste bijdrage aan de totale emissies kwam voor alle jaren uit voerproductie – dus teelt, processing, transport en verandering van landgebruik – en methaanemissies uit de mestopslag voor zowel biggen als vleesvarkens. De uitkomst laat zien dat een big in 2020 een 56 procent lagere uitstoot van CO2-equivalenten per kilo levend gewicht had dan in 1990. Vleesvarkens, inclusief opfokbiggen, hadden een 46 procent lagere uitstoot van CO2-equivalenten per kilo levend gewicht ten opzichte van 1990.

De verlaging kwam vooral door een betere voerbenutting en een lagere organischestofexcretie. Dit verlaagde de emissies van de voerproductie en methaanemissies uit de stal. Verder namen ook de emissies per kilo voer in 2020 ten opzichte van 1990 af door onder andere meer opbrengsten per hectare, andere voeringrediënten en hoger gebruik van bij- en restproducten uit de foodsector.

Gevoeligheidsanalyses

Verschillende gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd om de onzekerheid van bepaalde inputdata te analyseren. Deze analyses toonden aan dat de verlaagde uitstoot van CO2-equivalenten per kilo levend gewicht van vleesvarkens in 2020 ten opzichte van 1990 een range had tussen 33 procent en 52 procent.

De levenscyclusanalyse laat zien dat de meeste reductie voor biggen en vleesvarkens is te halen in voerproductie, voederconversie en methaanemissies uit mestopslag.

In het vervolg van dit onderzoek worden verschillende reductiestrategieën doorgerekend om inzicht te geven in verdere verlaging van broeikasgassen in de varkenshouderij.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  20° / 8°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer