%27M%2DE+too%3F%27
Blog
© Studio Van Assendelft

'M-E too?'

De afkorting of het woord ME kent u misschien van meerdere zaken, zoals de Mobiele Eenheid, MeToo enzovoort. In mijn context staat M-E too voor 'Mest-Efficiëntie telt ook mee'.

De mestkosten zijn weer enorm op aan het oplopen. Extra aanbod van onder andere rundveemest, door minder plaatsingsruimte, brengt de markt uit evenwicht. Zelfs zonder het slechte voorjaar en het natte voor- en najaar van 2023 en de bijbehorende problemen met mest uitrijden is de plaatsingsruimte kleiner geworden. Wat ons verbaast, is dat er veel wordt gesproken over de aanvoer van stikstof en fosfaat, maar weinig – zeker op overheidsniveau – over mestefficiëntie.

Hoe krijg je nu meer mestefficiëntie: M-E too? Er zijn twee sporen om op te focussen: het aanvoerspoor van stikstof en fosfaat en de productie van aantal kuub mest. Uiteraard blijft het relevant goed op je stikstof- en fosfaataanvoer te letten. We zien enorme verschillen in gehalten in stikstof en fosfaat tussen voeders. Als je dat doortelt, kan het veel euro's op jaarbasis schelen wat betreft afzetkosten.

Relevant is eveneens de productie van het aantal kuub mest. Hierbij speelt de voerconversie een grote rol. Hoe minder voer nodig is voor de aanzet van vlees, de productie van melk of eieren, hoe geringer de hoeveelheid mest is. Efficiëntievoordelen. Daarbovenop komt dat dieren altijd drinkwater in een vrij vaste verhouding tot voer opnemen. Dus als er minder voer nodig is om tot dezelfde prestaties te komen, is de wateropname ook lager. Dit alles geeft dus ook minder mestvolume in de put.

Een goede analyse van het voerpakket wat betreft aanvoer en efficiëntie toont aan dat er vaak nog veel reductie mogelijk is. Daarom is mijn advies: kijk eens goed naar de aanvoer en efficiëntie van voeders. Mestefficiëntie speelt dus niet alleen nu, maar zeker ook de komende jaren. Reken maar eens aan M-E too.

Rick Königkrämer
Hoofd verkoop varkensvoeders Fransen Gerrits

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

Meer weer