CEO+Vion%3A+%27Samen+zorgen+voor+tevreden+klanten%27
Achtergrond
© Vion

CEO Vion: 'Samen zorgen voor tevreden klanten'

Bijzondere marktomstandigheden in 2020 zorgden bij Vion voor een lichte omzetdaling, maar wel voor een groei van het bedrijfsresultaat en winst. CEO Ronald Lotgerink van Vion Food Group kijkt met een goed gevoel terug maar houdt het vizier scherp op de toekomst. Bouwen van vraaggestuurde ketens, uitbreiden van activiteiten in België en benutten van informatietechnologie.

Ondanks de impact van de coronacrisis, sluiting van horeca en uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in Duitsland heeft vleesverwerker Vion in 2020 een bedrijfsresultaat van 122,3 miljoen euro gerealiseerd. 'In een lastige markt konden we onze bedrijfsstrategie zelfs versterken', stelt Lotgerink. 'De productiviteit en de efficiency hebben we nog beter op orde gekregen en we plukken de vruchten van het bouwen van gebalanceerde ketens.'

Zijn vraaggestuurde ketens de basis van het succes?

'Door samen voort te brengen wat specifieke klanten vragen, is een productieketen 15 tot 20 procent beter te maken. Met heldere productievoorwaarden en afspraken kan in de hele keten worden bespaard op kosten terwijl aan de verkoopzijde waarde wordt toegevoegd. Deze schaarbeweging zorgt ervoor dat we in ketens samen meer marge kunnen maken.'

Gaat ketenproductie ten koste van efficiëntie?

'Een optimale bezetting van de slachthaken blijft belangrijk, maar wat aan de haak hangt wordt steeds belangrijker. Het draait meer en meer om specialisatie en toegevoegde waarde.'

De Duitse varkensvleesmarkt zal langere tijd last houden van Afrikaanse varkenspest

Ronald Lotgerink, CEO Vion

Ketens zijn dus de toekomst?

'Door samenwerking en vertrouwen in elkaar zorg je voor tevreden klanten en verdien je meer. De lange termijn en continuïteit staan altijd voorop bij ketens die je samen bouwt. Afspraken maken over voorwaarden en prijs maken daar uiteraard deel van uit. Maar alle energie is gericht op de toekomst van het collectief. Daarom zie ik alleen maar voordelen van ketenproductie. En er is ruimte voor meer ketens.'

De ketenstrategie is vooral gericht op de EU?

'Terecht want van onze omzet van 4,9 miljard euro in 2020 is 4 miljard euro gerealiseerd in de Europese Unie. Vion wil in Noord-Europa samen met boeren meerwaarde creëren door het bouwen van gebalanceerde ketens. Italianen willen goed betalen voor hammen die geschikt zijn voor de drooghamindustrie. Robusto-hammen onderscheiden zich door gewicht, kleur, vetbedekking, intramusculair vet, vorm en consistentie. Voor de Britten geldt dat bij de afname van bacon. Als correct wordt ingespeeld op de specificaties houden we ondanks de brexit ook de komende jaren de baconafzet op peil.

Ronald Lotgerink, standplaats: Boxtel
Ronald Lotgerink (60 jaar) is sinds 1 september 2018 CEO van Vion. Daarvoor was hij sinds 2007 CEO van Zwanenberg Food Group (ZFG), een toonaangevende Europese producent en exporteur van vleesproducten, vlees in blik, snacks, soepen en sauzen. In 1989 trad hij bij dat vleesconcern aan als CFO. In 2014 werd hij lid van de Raad van Commissarissen van Vion. Lotgerink begon zijn loopbaan bij KPMG.


Krimp van het aanbod hangt toch als een zwaard van Damocles boven de vleessector?

'In Nederland en Duitsland staat de veehouderij maatschappelijk en politiek flink ter discussie. Ook zal de Duitse varkensvleesmarkt langere tijd last houden van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest. Het aanbod van varkens en runderen zal afnemen onder meer door milieumaatregelen en welzijnsbeleid. Wij schatten in dat op die twee thuismarkten de komende jaren ongeveer 20 procent minder slachtdieren beschikbaar komen. Daarentegen willen we actiever worden in België zodat we meer spreiding van activiteiten krijgen.'

De eerste stap in België is gezet in de rundvleestak.

'In februari 2021 hebben we rundvleesproducent Adriaens overgenomen. Maar we hadden al een Belgische vleesvarkens- en biggenhandelsorganisatie en werken ook intensief samen met Belgische varkensvleesverwerkers onder meer voor het slachten en uitbenen van varkens. We willen op die manier groeien en België toevoegen als derde thuismarkt.'

In 2021 wordt 100 miljoen euro geïnvesteerd?

'We willen vooruit en vernieuwing blijft nodig. Afgelopen jaar hebben we 90 miljoen euro geïnvesteerd en dit jaar komt er 10 miljoen euro bij. Onder andere voor modernisering en uitbreiding van de slachtlocatie in het Duitse Perleberg en uitbreiding van de activiteiten in België.

'Met de uitrol van Vion Pork Chain Vision, het digitale uitwisselingssysteem van gegevens via blockchaintechnologie, in alle thuislanden en het DNA-integriteitssysteem, creëren we meer afzetzekerheid. Traceerbaarheid en het geven van transparantie versterkt het vertrouwen in onze producten. Dat geeft extra toegevoegde waarde.'

Biedt robotisering soelaas?

'In de slachtlijn en bij de verwerking van vlees zijn mensen heel lastig te vervangen door robots. Het werken met een natuurlijk product is echt vakwerk. Maar bij het uitvoeren van standaard handelingen zoals inpakken van vlees en interne logistiek kijken wij uiteraard naar mogelijkheden van robotisering.'

Vion richt zich vooral op de bovenkant van afzetmarkten?

'Op kostprijs kan de varkensvleessector in Nederland en Duitsland niet concurreren op de wereldmarkt met landen als Amerika, Canada en Brazilië. Daarom willen we ons op die markt onderscheiden op kwaliteit en door de bovenkant van de afzetmarkt op te zoeken en te bedienen. Nu realiseert Vion ongeveer 20 procent van haar omzet in euro's met vleesafzet in landen buiten de EU. Met segmenteren en gegevensuitwisseling verwachten we extra meerwaarde uit die belangrijke productstroom naar derde landen te behalen.'

Om te profiteren van onze goede naam?

'In Nederland zitten de beste varkenshouders ter wereld en daar mogen we trots op zijn. In landen als Vietnam, Japan, China en Zuid-Korea wordt dat gewaardeerd en zijn consumenten bereid extra te betalen voor varkensvlees uit Nederland. Daar spelen we op in door via blockchaintechnologie volledige transparantie te geven over onder meer de herkomst en de productiewijze. Zo zetten we met virtuele ondersteuning in die landen als het ware lokale ketens van Nederlands varkensvlees op.'

Consumenten in Europa willen ook steeds meer informatie over hun stukje vlees?

'Transparantie tot op het bord is gewoon de toekomst. Net als het minder gaan eten van vlees en het steeds verder opschroeven van de eisen aan de vleesproductie. Daarom vind ik dat Nederlandse varkenshouders ondersteund dienen te worden bij het doen van duurzaamheidsinvesteringen. Het vormen van een boerenfront en een gezamenlijke visie zou daarbij helpen.'

Plantaardige vleesvervangers zijn booming?

'Die trend van flexitarisme is onmiskenbaar. Daar spelen wij op in met het aanbod van onze producten van het bedrijfsonderdeel ME-AT. Die producten rollen sinds augustus 2020 van de band bij locatie Leeuwarden.

'Ondertussen zetten we al vijftig verschillende vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten in de markt. Om de komende jaren meer eiwitrijke grondstoffen van dichtbij te betrekken, werken we bijvoorbeeld samen met ZLTO, Agrifirm en akkerbouwers aan het opschalen van de teelt van veldbonen.'

Ziet u toekomst in het produceren van kweekvlees?

'Die ontwikkeling volgen we met belangstelling. Het is complex, er zitten nog veel haken en ogen aan. Het duurt nog wel tien jaar voordat het voldoende volume heeft en de vraag is hoe duurzaam het is.'

Extra focus op retail betaalt zich uit
Met het opzetten van de vierde businessunit retail heeft Vion in 2020 goed gescoord. Investeren in productontwikkeling in samenspraak met retailers zorgde voor forse omzetgroei. Coronamaatregelen en de tijdelijke sluiting van de horeca hebben consumenten in de supermarkten aangezet tot de aankoop van meer vleesproducten uit het hogere segment. Naast het barbecue-assortiment BBQ Star zijn ook meer biologische vleesproducten in Nederland en Duitsland over de toonbank gegaan.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  11° / 6°
  55 %
 • Zondag
  12° / 5°
  20 %
 • Maandag
  10° / 3°
  5 %
Meer weer