Twintig+pilots+om+werkelijke+stalemissie+te+meten
Nieuws
© Varkens Archief

Twintig pilots om werkelijke stalemissie te meten

In de toekomst bepalen veehouders en techniekleveranciers zelf de inrichting van het stalsysteem. Voorwaarde is dat de gestelde emissiedoelen daarmee worden behaald. Op deze manier kunnen innovaties sneller en makkelijker doorgevoerd worden. Dat stelt voorzitter Ruud Tijssens namens de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen.

Het advies van de taskforce sluit aan bij de ambitie van landbouwminister Carola Schouten en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Ook zij willen in de toekomst werken met daadwerkelijk gemeten emissies uit de stal. Zij stuurden hun advies vrijdag naar de Tweede Kamer.

De veehouderij staat voor de grote opgave om vergaand en integraal te verduurzamen. De ontwikkeling van nieuwe technieken en managementmaatregelen speelt hierbij een belangrijke rol. Veel veehouders hebben goede ideeën en willen aan de slag met vernieuwingen om stallen te verduurzamen en de uitstoot, zoals van ammoniak, methaan en fijnstof, terug te brengen. Bij het innovatieproces lopen zij vaak aan tegen regelgeving, vergunningverlening, vertraging of andere moeilijkheden. Dat is jammer, omdat de overheid deze innovaties juist wil stimuleren.

Minister Schouten heeft vorig jaar de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen ingesteld. Deze moest kijken naar de vraag hoe deze versnelling op het gebied van innovatie van stalsystemen, andere veehouderijoplossingen en een bijbehorend nieuw systeem van vergunningverlening, toezicht en handhaving er in de toekomst uit zou kunnen zien. Overheden, onderzoekers, fabrikanten van staltechnieken, agrobedrijfsleven, individuele veehouders, landbouworganisaties en maatschappelijke organisaties hebben samengewerkt aan dit complexe innovatievraagstuk.

Emissiedoelen en pilots

Centraal in het advies staan drie sporen om te komen tot een versnelling van innovatie voor stalsystemen. Er zou een wettelijk systeem moeten komen dat stuurt op emissiedoelen, waarbij veehouders en techniekleveranciers zelf beslissen over de inrichting van het stalsysteem. De huidige regelgeving en werkwijzen voor de proefstalprocedure moeten worden versimpeld en verbeterd.

Een systeem gebaseerd op gemeten emissies uit de stal is op korte termijn niet haalbaar. De taskforce adviseert om eerst te experimenteren met dit plan en twintig pilots in te richten. Het betreft zes pluimveestallen, acht varkensstallen, twee kalverstallen, twee melkveestallen en twee geitenstallen.

Die stallen gaan aan de slag met onder andere systemen voor realtime praktijkmetingen van uitstoot. Zo kan nuttige en noodzakelijke ervaring worden opgedaan met sensor- en datasystemen. Om hier een start mee te maken, stellen minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven een regieorgaan in dat onder andere aan de slag gaat met de pilots.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  20 %
 • Zaterdag
  10° / 6°
  95 %
 • Zondag
  11° / 7°
  85 %
Meer weer