Effect+val+kabinet+Rutte+III+op+stikstofaanpak
Nieuws
© Studio Van Assendelft

Effect val kabinet Rutte III op stikstofaanpak

Hoe gaat het nu verder met de aanpak van de stikstofcrisis. Gaat de voorgenomen wetswijziging die nu bij de Eerste Kamer ligt door. Dit vraag ligt op tafel door het aftreden van het kabinet Rutte III.

De Tweede Kamer ging in december akkoord met de wetsvoorstellen van landbouwminister Carola Schouten voor stikstofreductie en natuurherstel. Zij sloot met de coalitie een akkoord met oppositiepartijen SP, SGP en 50Plus. Over het wetsvoorstel wordt, als alles doorgaat, eind februari in de Eerste Kamer gestemd.

'Wij zullen ons beraden hoe wij richting het kabinet moeten reageren, nu het kabinet gevallen is', zegt LTO-bestuurder Trienke Elshof in een reactie op het aftreden van het kabinet. 'Maar waar het in ieder geval niet toe mag leiden, is dat de onzekerheid voor de zogenoemde PAS-melders nog langer duurt dan nu.'

Na een lobby van LTO is in de wet opgenomen dat alle PAS-melders voor 2023 worden gelegaliseerd. 'Gelukkig is dat vastgelegd in de nieuwe wetgeving. Als er een nieuw kabinet komt, is het maar de vraag hoe dat allemaal verder gaat. Dat is heel onzeker. Het staat niet per definitie vast dat er een coalitie komt die de landbouw beter gezind is', aldus Elshof.

Boeren in de knel

Met de PAS-uitspraak van de Raad van State kwamen ruim 3.300 PAS-melders, grotendeels boeren, in de problemen. Feitelijk zijn bedrijfsactiviteiten nu illegaal, omdat ze geen vergunning hebben, waarover ze volgens de nieuwe situatie wel zouden moeten beschikken. Ook de groep ondernemers die zonder melding erop mocht vertrouwen in een legale situatie te zitten, kwam in de knel.

Nu het kabinet demissionair is, bepaalt de Tweede Kamer welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Daarvoor zijn geen meerderheden nodig. De ministeries dragen de onderwerpen die mogelijk controversieel zijn aan. Acht een deel van de Kamer een onderwerp controversieel dan wordt dit over de verkiezingen getild en overgelaten aan een nieuw kabinet.

Ook de Eerste Kamer kan onderwerpen controversieel verklaren. Of dat voor de wetswijzigingen voor stikstofreductie en natuurherstel gaat gebeuren, is nu nog onduidelijk. Bij de laatste twee kabinetsbreuken heeft de Senaat alle lopende wetten gewoon afgehandeld, laat een woordvoerder van de Senaat weten.

Winstpunten voor sector

Elshof: 'Het klinkt aantrekkelijk dat de nieuwe wetgeving niet doorgaat. Maar er zaten in de wet nu juist een paar zaken in die een verbetering waren ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de minister. Er wordt nu bijvoorbeeld verplicht getoetst aan economische haalbaarheid van de stikstofregels. Ook wordt gekeken naar de stikstofdepositie die afkomstig is uit het buitenland. Dat zijn allemaal winstpunten voor de sector. Bovendien, nog langer onzekerheid is hoe dan ook schadelijk voor onze sector.'

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  19° / 11°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  80 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer