Vion+boert+weer+wat+beter
Nieuws
©

Vion boert weer wat beter

Vion heeft in 2016 een winst behaald van 31 miljoen. Dat is 9 miljoen euro meer dan in 2015 (22 miljoen euro). De verwerker van varkens- en rundvlees zegt blij te zijn met met de stijging van de varkensvleesprijzen ten gunste van zijn leveranciers. De divisies Beef en Food Service hebben opnieuw solide prestaties neergezet. Het jaar werd tevens gekenmerkt door blijvende investeringen in de productie-infrastructuur, mensen en organisatie, en de serviceverlening aan klanten en leveranciers.

Belangrijke prestaties zijn: rendement op geïnvesteerd vermogen is gestegen naar 5,6 procent (2015: 3,7 procent), de verhouding eigen vermogen vreemd vermogen (solvabiliteit) bleef stabiel op 44,1 procent. Ook ziet Vion haar rol in de vleesproductieketen veranderen van leverancier naar ketencoördinator. Voorbeelden hiervan zijn de uitbreiding van het dierenwelzijnsprogramma 'Good Farming Star' van vers vlees tot en met bewerkt vlees, en de ontwikkeling van de Food Service-divisie als leverancier van totaaloplossingen voor cateraars, waaronder seminars van Culinary Code.

Francis Kint, CEO Vion: “In 2016 hebben we de verbetering van onze resultaten voortgezet. Hoewel dit nog geen bevredigend niveau is, zijn we met het investeringsprogramma van 180 miljoen euro in de afgelopen drie jaar, de rationalisatie van onze productie footprint en meerdere commerciële successen goed op weg naar verbetering. We zien nu duidelijk de waardering van alle stakeholders voor onze enorme inzet, en we zijn van plan om deze succesvolle koers ook in 2017 voort te zetten.”

Na een jaar vol uitdagingen in 2015, is de markt voor varkensvlees in 2016 verbeterd dankzij een toegenomen wereldwijde vraag. Het kwaliteitsvarkensvlees van Vion uit Nederland en Duitsland heeft een marktaandeel van 8 procent van de Chinese import.

Voedsel, en met name vlees, zijn onderwerp van tal van discussies binnen de samenleving. Deze discussies zijn in vier hoofdthema's in te delen: dierenwelzijn, zaken met betrekking tot de supply chain, zoals traceerbaarheid, transparantie en productintegriteit, de impact van vleesproductie op het milieu en menselijke gezondheid. Vion neemt actief deel aan de maatschappelijke dialoog over deze relevante thema's en wil op een aantal van deze onderwerpen een voortrekkersrol innemen. Anders gezegd, het gaat om meer dan alleen vlees. “Met de publicatie van ons eerste jaarlijkse CSR rapport doen we verslag van onze inspanningen en prestaties. Ook willen we de dialoog en creativiteit met onze stakeholders stimuleren ten aanzien van deze belangrijke kwesties.”

Vion beseft het belang van transparantie voor de sector en heeft besloten zijn transparantie-initiatief, dat begon met de publicatie van de auditresultaten op de Nederlandse website in 2014, uit te breiden naar Duitsland met de lancering van www.vion-transparenz.de. Deze website bevat een heldere toelichting op de werkwijze van Vion, diverse feiten en cijfers naar aanleiding van audits en een discussieforum voor stakeholders. Dit initiatief werd binnen de sector als baanbrekend gezien. Tijdens de zogeheten 'Voedseltop', georganiseerd door vier Nederlandse ministers, is Vion uitgenodigd als spreker rondom het thema transparantie binnen de voedselketen.

Financieringsopties
Op 19 september 2016 kondigden Vion en zijn enige aandeelhouder NCB Ontwikkeling aan onderzoek te gaan doen naar financieringsmogelijkheden voor de realisatie van verdere groei en om gebruik te maken van ontwikkelingen in de markt. Hiervoor is ABN AMRO benoemd als financieel adviseur. Naar aanleiding hiervan is besloten om de werkkapitaalfaciliteit van het bedrijf (die in juni 2017 afloopt) te herfinancieren tot een waarde van 200 miljoen euro. Het bedrijf heeft overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor de nieuwe faciliteit met een syndicaat van vier banken, waaronder de huidige kredietverstrekkers ABN AMRO Commercial Finance en NIBC.

2017

De belangrijkste investering in 2017 is de bouw van de nieuwe slachterij voor rundvlees in het Friese Leeuwarden. Midden in dit veeteeltrijke gebied zal Vion zich gaan richten op vleesconcepten op basis van kwaliteit en dierenwelzijn. Op 9 maart heeft Vion de sluiting aangekondigd van zijn varkensproductielocatie in Zeven om de productie te gaan toespitsen op Niedersachsen via zijn productielocatie in Emstek, de ideale toegangspoort naar de wereldwijde markten. Op 4 maart heeft de Pork-divisie van Vion de vraaggestuurde aanpak 'Good Farming Balance' geïntroduceerd ter verbetering van de kansen binnen de internationale vleesmarkten en betere vooruitzichten voor Nederlandse varkenshouders.

Financiële resultaten 

Geconsolideerde kerncijfers
(Bedragen in miljoenen euro's) 2016 2015
Netto-omzet 4.749 4.571
Genormaliseerde EBITDA voortgezette activiteiten 60 45
Bedrijfsresultaat 28 31
Nettoresultaat 31 22
Kasstroom uit operationele activiteiten 6 34
Nettoschuld/(kasgeld) 17 (52)
Solvabiliteit 44,1% 44,1%

De netto-omzet is in 2016 met bijna 4% gestegen dankzij de hogere vleesprijzen, met name binnen onze Pork-divisie. Het verkoopvolume is in alle drie divisies gestegen.

In 2016 is er 69 miljoen euro geïnvesteerd, met name in de modernisering en uitbreiding van de productielocaties in de drie divisies. Ook is het werkkapitaal gestegen met 59 miljoen euro dankzij hogere vleesprijzen. Als gevolg ging de netto kaspositie van 52 miljoen in 2015 over in een netto schuldpositie van 17 miljoen euro eind 2016.

Jaarverslag en CSR rapport 2016

Het jaarverslag over 2016 en het CSR rapport van Vion zijn beschikbaar op de website van het bedrijf: www.vionfoodgroup.com.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  20° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  21° / 14°
  75 %
Meer weer