Bruisende+vierde+biologische+varkenshouderijdag
Nieuws
© Jos Thelosen

Bruisende vierde biologische varkenshouderijdag

De vierde biologische varkenshouderijdag in Kootwijkerbroek was succesvol en levendig. Meer dan honderd belangstellenden kregen in een paar uur tijd aardig wat informatie en kennis aangereikt. De biologische sector heeft de wind in de zeilen, maar de varkenssector zal wel moeten komen met ontwikkel- en marktplannen voor de langere termijn.

Leden- en niet-leden-varkenshouders, periferie en ruim tien standhouders waren op 15 november present. Voorzitter Jeroen Neimeijer van de Vereniging van Biologische Varkenshouders (VBV) verontschuldigde zich dat hij niet aanwezig kon zijn bij de ledenvergadering voorafgaand aan deze middag.

'Ik had deze ochtend een bedrijfs- en overlegbezoek van demissionair landbouwminister Piet Adema. Onder meer de visie en inbreng vanuit de biologische varkenshouderij op het Convenant dierwaardige veehouderij is besproken. Dat was volgens de delegatie een nuttige en welkome aanvulling en het past bij de ambities in dat convenant', vertelt Neimeijer.

'We blijven doorontwikkelen, maar willen zelf de snelheid bepalen afhankelijk van de markt. Ook regelgeving en stimuleringsregelingen zullen aan moeten sluiten om die stip op de horizon te kunnen bereiken', vervolgt de VBV-voorzitter. 'Dus ik denk dat ik goed bezig ben geweest voor onze sector.'

Trots op optimisme

Neimeijer is trots op de grote belangstelling en optimistische sfeer. 'We willen vooruit en hebben de politieke en maatschappelijke wind mee, maar er zijn zaken waar we met plannen en een visie moeten komen. Het verder ontwikkelen van de markt is zo'n thema. Duidelijk is dat zoiets samen in de keten opgepakt moet worden.'

Uit een peiling onder de aanwezigen blijkt dat biologische varkenshouders bereid zijn een afdracht per varken te doen als daarmee meer marktzekerheid is te realiseren. Ook de aanwezige vleesverwerkende bedrijven geven aan een duit in het zakje te willen doen, mits er een goed plan onder ligt. Wel waarschuwt een varkenshouder dat het financieren van zo'n marktplan niet een sigaar uit eigen doos moet worden.

Ammoniakemissie beperken

Werken aan het beperken van de ammoniakemissie stond ook op de agenda. Nu vallen de emissiefactoren voor verschillende diercategorieën in de biologische varkenshouderij nog onder overige huisvestingssystemen. 'Daar horen we niet thuis, zeker niet als we op termijn bij nieuwbouw en renovatie minimaal twee maatregelen moeten nemen om de uitstoot te beperken', stelt beleidsmedewerker Hans Fuchs van Bionext.

'Er is een lijst met maatregelen opgesteld waaruit kan worden gekozen. Om dit item in de praktijk meer te laten spreken, is er een filmpje gemaakt bij vijf biologische varkenshouders die allemaal wat doen om de emissies beperken. Bijvoorbeeld met het sturen van het lig- en mestgedrag met hokinrichting of het scheiden van vaste mest en dunne fractie. Ga kijken bij collega's en leer van elkaar', tipt Fuchs.

Dat de biologische sector vooruit wil door van elkaar te leren, bewijst de drang om studieclubs op te richten. De 28-jarige biologische varkenshouder Bas de Bruin wil een studieclub voor jonge boeren in de biologische varkenshouderij opzetten. 'Ik denk aan collega's tot zo'n 35 jaar om twee keer per jaar samen te komen om bijvoorbeeld cijfers te vergelijken en bespreken. En één keer per jaar een activiteit, zoals een excursie naar bijvoorbeeld een voerfabriek.'

Een studieclub van biologische vleesvarkenshouders is inmiddels voor de eerste keer bijeengekomen en kent een vergelijkbare opzet. 'We zijn met zijn zessen gestart, maar er kunnen er nog meer bij', zegt VBV-bestuurder Rubert Duim. 'Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van een studieclub voor zeugenhouders.'

Geïnteresseerden voor een van de studieclubs kunnen zich melden bij VBV door een mail te sturen naar biovarken@gmail.com.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
 • Vrijdag
  22° / 14°
  90 %
Meer weer