Opkoopbudget+overhevelen+naar+varkenshouders
Nieuws
© Twan Wiermans

Opkoopbudget overhevelen naar varkenshouders

Er hebben zich inmiddels 303 varkenshouders aangemeld voor de Lbv-plus of Lbv-regeling. Het lijkt er op dat het budget dat beschikbaar is voor varkenshouders te kort is om het geschatte aantal van 105 aanvragen te voldoen, terwijl er in de andere sectoren mogelijk budget overblijft. Daarom roept DLV-advies op om budget over te hevelen.

Tot nu toe zijn 668 veehouderijlocaties aangemeld voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plusregeling samen. De Lbv-plus is voor piekbelasters met meer dan 2.500 mol stikstofneerslag op een overbelast Natura 2000-gebied, de Lbv is voor andere veehouders waarbij de stikstofuitstoot op minimaal één natuurgebied boven de drempelwaarde uitkomt.

Voor de Lbv-plus is 975 miljoen euro gereserveerd en daarbij is er geen onderscheid tussen de vier sectoren: melkvee, kalveren, pluimvee en varkens gemaakt. Duidelijk is dat zich hiervoor 87 kalverhouders hebben gemeld, de onderverdeling tussen de andere sectoren is niet bekend. Veehouders met de hoogste uitstoot komen hierbij het eerst aan de beurt. Voor de Lbv-plusregeling loopt de aanmeldtermijn nog door tot 5 april 2024.

Aanmelden Lbv tot 1 december

Voor de Lbv is 500 miljoen euro beschikbaar is. Dit bedrag is verdeeld over drie sectoren: voor de varkenshouderij is er 115 miljoen euro, voor de pluimveehouderij 115 miljoen euro en voor de melkveehouderij 270 miljoen euro, kalverhouders komen niet voor de Lbv in aanmerking. Agrariërs die willen deelnemen, kunnen zich nog tot 1 december melden. Die melding verplicht niet tot deelname. Belangrijk want alle andere regelingen voor het beperken van de stikstofuitstoot via innovatie of verplaatsing zijn nog niet bekend.

Er hebben zich in totaal 668 bedrijven aangemeld voor een van beide regelingen. Dat zijn 349 deelnemers voor de Lbv-plus en 185 aanmeldingen voor de Lbv. Daarnaast hebben 134 veehouders geen keuze gemaakt en zich voor een van beide regelingen aangemeld.

Onvoldoende budget

DLV-advies schat in dat eenderde deel van de in totaal 303 varkenshouders die zich hebben aangemeld voor de Lbv-regeling gaat. Op basis van gegevens die varkenshouders hebben ingevuld bij DLV Advies, is een varkenslocatie van een gemiddelde deelnemer aan de Lbv inclusief varkensrechten 2 miljoen euro waard. Het budget van 115 miljoen euro biedt dus maar plaats voor een kleine zestig varkenshouders.

Het adviesbureau berekende dat wanneer alle aanmelders daadwerkelijk van de regeling gebruikmaken, het Lbv-budget voor varkenshouders met 80 procent is overtekend. Terwijl er ook nog een aantal varkensbedrijven zal zitten onder de 44 aanvragers met meerdere diersoorten. De rundveehouderij aanspraak maakt volgens DLV Advies slechts gebruik van 15 procent van het beschikbare Lbv-budget. Ook de aanmeldingen onder pluimveehouders komen niet verder dan 60 procent van de voor die sector gereserveerde gelden.

Beperkte stikstofwinst

Wanneer veel varkenshouders niet kunnen deelnemen omdat het budget niet toereikend is, zal de stikstofwinst beperkt zijn, zegt DLV-adviseur Marco Hol. Als varkenshouders niet deel kunnen nemen, zullen ze in veel gevallen hun bedrijf voortzetten. 'Het Lbv-budget is voldoende, maar de overheid heeft er schotten in gezet. Wanneer die eruit gaan, kan ze bij de aantallen van nu alle aanmelders faciliteren.'

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Blogs

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  17° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  18° / 11°
  50 %
Meer weer