Kennissessie%3A+PRRS+op+netvlies+krijgen
Achtergrond
© Studio Vas Assendelft

Kennissessie: PRRS op netvlies krijgen

Het delen van kennis en actualiteiten in de varkenshouderij gebeurt weer volop tijdens bijeenkomsten zoals vakbeurzen, evenementen en open dagen. Via media als Varkens gebeurt dat jaarrond en dit najaar worden nog twee kennissessies georganiseerd. Varkens Inside pakt eerst PRRS bij de kop.

Er gebeurt veel in de varkenssector en voor de toekomst staan verschillende pittige opdrachten op de agenda. Een daarvan is het aan de slag gaan met het Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS). In 2021 is het Nationale PRRS-plan aangekondigd, een initiatief van de Coalitie Vitale Varkenshouderij. De stip op de horizon om als sector gezamenlijk naartoe te werken, is een PRRS-vrij Nederland in 2050.

Deze weg kent tussenstappen en startte met het ontwikkelen van een monitoringssystematiek voor PRRS op bedrijfsniveau. Op ieder Nederlands varkensbedrijf wordt de PRRS-status in beeld gebracht en zijn verbeteringen meetbaar te maken. Ook is er een landelijke nulmeting uitgevoerd voor de PRRS-situatie in Nederland, zodat die ook in de loop van de tijd is te volgen.

Het echte werk moet natuurlijk op de varkensbedrijven plaatsvinden. Zo is een project gestart met groepen voorlopers op het gebied van PRRS onder leiding van dierenartsenpraktijken. In de praktijk nieuw ontwikkelde kennis wordt met elkaar gedeeld en op verschillende plekken getoetst. Vervolgens worden nieuwe tools ontwikkeld die de PRRS-aanpak in Nederland een impuls geven. Omdat er veel variatie is in de bedrijfsomstandigheden, volgen alle varkenshouders hun eigen pad richting 2050.

Praktijkpilot

Door krachten en kennis te bundelen en met gerichte acties kunnen vermeerderingsbedrijven binnen een jaar biggen afleveren die vrij zijn van PRRS. Met die overtuiging zijn Boehringer Ingelheim en HyCare van The Schippers Group een praktijkpilot gestart. In die groep zitten vier gelijkgezinde vermeerderaars die bereid zijn te investeren en gezondheidsstappen willen zetten.

Deze ondernemers zien al op korte termijn de toegevoegde waarde in het op gang brengen van een PRRS-vrije biggenuitstroom op hun bedrijf. Zij kunnen putten uit kennis en gebruikmaken van coaching van experts van beide genoemde bedrijven. Bloedwaardes moeten het bewijs leveren dat biggen vrij zijn van het PRRS-veldvirus. Deze dieren hebben een hogere marktwaarde en het is een kans voor zeugenhouders om koppels kwaliteitsbiggen beter te kunnen verkopen.

Live vragen stellen

In de online kennissessie die gepland staat voor eind november berichten Boehringer Ingelheim en HyCare over de voortgang van hun gezamenlijke praktijkproject. Als het lukt, kan een van de deelnemende zeugenhouders live worden bevraagd via de chat.

Naast deze praktijkinbreng zorgen de gespreksleider en twee experts voor aanvullende kennis en verdere verdieping. Dit gebeurt in een geanimeerd tafelgesprek verrijkt met filmpjes, beelden uit de praktijk en andere informatieve uitingen. In hooguit een uur worden de deelnemers van de kennissessie in een Varkens Inside-setting bijgepraat over de actuele stand van zaken.

Meer informatie en aanmelden via varkens.nl/kennissessies . Op die pagina kunt u alle negentien tot nu toe georganiseerde kennissessies terugkijken.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  19° / 10°
  50 %
 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
Meer weer