%27Een+hete+zomer+en+herfst%27
Blog
© Europees Parlement

'Een hete zomer en herfst'

Een emotionele vergadering van onze EP-landbouwcommissie over de omstreden stikstofplannen afgelopen maand. Europarlementsleden uit andere lidstaten toonden zich geraakt door wat in Nederland veehouders dreigt te worden aangedaan door stikstofreductieplannen. Het directoraat landbouw van de Europese Commissie bevestigde dat de Haagse stikstofplannen nationale besluitvorming zijn.

Volgens topambtenaar Tassos Haniotis is er vooral behoefte aan harde geverifieerde metingen voorafgaand aan beleid. 'Er is flexibiliteit voor lidstaten binnen het Europese juridische kader om te kiezen voor de ene of andere soort maatregelen.'

Wat betreft het directoraat-generaal landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie moeten ze stoppen te polariseren tussen duurzaamheid en productiviteit. Er moet juist veel meer op innovatie en technologie worden ingezet om duurzame landbouwproductiviteit te bevorderen en voedselproductie door onze boerenfamiliebedrijven – waarbij de varkenshouderij expliciet wordt genoemd – te behouden, in de nieuwe EU-plattelandsontwikkelingsstrategie zelfs bínnen de Natura 2000-gebieden.

De huidige voedselonzekere tijden van prijsstijgingen en oorlog in Oekraïne zijn dan ook zeker niet het juiste moment voor de wetsvoorstellen van de milieucommissarissen van datzelfde Brussel over vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en verplichte natuurherstelwetgeving. Omdat we midden in de ergste voedselcrisis van deze eeuw zitten, mag de Europese Commissie geen nieuwe wetgeving invoeren die de voedselproductie gevoelig kan aantasten. De voorstellen zullen bij elkaar opgeteld, volgens wetenschappers, de Europese landbouwproductiviteit gevoelig verminderen.

Sinds de presentatie van de boer-tot-bordstrategie heeft onze christendemocratische EVP-fractie de Europese Commissie om een grondige effectbeoordeling gevraagd. Tot nu toe hebben we er nog geen gezien. Hoe kan de Europese Commissie van het Europees Parlement verwachten dat het nieuwe wetgeving goedkeurt zonder de gevolgen voor economie en leefbaarheid op het Europese platteland en kustgebieden te kennen?

We moeten natuurlijk stappen zetten naar een beter gecontroleerd, gerichter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waarin de Nederlandse land- en tuinbouw vooroploopt. Maar EU-maatregelen zonder verstandige overweging zullen alleen leiden tot groeiende afhankelijkheid van import vanuit derde landen. Dit is niet in ons gemeenschappelijk belang en zal bovendien de bijdrage van de landbouw aan ons handelsoverschot gevoelig aantasten in tijden van dreigende recessie en energiecrisis.

Boeren en tuinders hebben productiegrond én een gevulde gereedschapskist nodig om voedsel te produceren. Het kan niet zo zijn dat er alleen gereduceerd moet worden en er tegelijkertijd nog geen snellere toelatingsprocedure van groene alternatieve gewasbescherming komt.

Europarlementsleden uit andere lidstaten vrezen nu dat de voorstellen van Eurocommissaris Frans Timmermans ook in hun eigen EU-landen de huidige Nederlandse impasse en onrust zouden kunnen opleveren op het platteland aldaar. Zeker in het licht van de acute veevoeder- en meststoffenknelpunten waarmee varkenshouders in de laatste maanden bekend bent geraakt.

Onze christendemocratische EVP-fractie zegt nu dan ook: stop, tot hier en niet verder. De verplichte natuurdoelstellingen uit de voorgestelde EU-natuurherstelwet bedreigt de sociaaleconomische toekomst van het platteland en de kustgebieden. Vanaf het begin hiervan begin 2020 heb ik hier als Europarlementslid tegen gestemd en mijn fractiegenoten en andere politici voor deze ontwikkelingen gewaarschuwd.

Ons wachten politiek een hete zomer en herfst.

Annie Schreijer-Pierik
Lid van het Europees Parlement namens het CDA

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  25° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  28° / 14°
  5 %
Meer weer