%27Verminder+uitstoot+op+duurzame+manier%27
Blog
© Europees Parlement

'Verminder uitstoot op duurzame manier'

Het Europees Parlement heeft enkele weken geleden gestemd over zijn positie over de boer-tot-bordstrategie, onderdeel van Timmermans' Green Deal. Wetenschappelijke studies naar de effecten waarschuwden de afgelopen tijd voor productiedalingen, EU-afhankelijkheid van voedselinvoer en onzekere gevolgen voor landbouwinkomens. Ik stemde tégen.

In die positieverklaring eisten Europarlementsleden met een meerderheid namelijk onder het mom van klimaataanpak en andere drogredenen ook een ontwrichtende extensivering van de veehouderij in Europa, een geforceerde herverdeling van dieraantallen uit Europese zogenaamde 'veedichte' regio's. De Europese politici miskennen daarmee in meerderheid de grote regionale verschillen in geografie en bevolkingsdichtheid, maar bovenal innovatieve oplossingen en kwetsbaarheden van voedselproductieketens.

Volgens FAO en Pbl neemt de mondiale vraag naar dierlijke eiwitten als zuivel, varkensvlees en eieren tot 2050 met meer dan 50 procent toe, óók als onze westerse landen - het tegendeel is nu het geval! - hun consumptie ervan drastisch zouden gaan verminderen. Nederlandse boeren - en zeker onze varkenshouderij - behoren tot de duurzaamste voedselproducenten van Europa per kilo dierlijk eiwit. Verdere verschuiving van dieraantallen vanuit Nederland (en Europa) naar het buitenland ten gevolge van boer-tot-bordstrategie en nationaal stikstofbeleid leidt juist tot méér wereldwijde klimaatemissies en veel schadelijker aantasting van biodiversiteit elders.

Het EU-Parlement sprak onlangs ook over broeikasgassen, bijzonder de aanpak van methaan. Ik heb met collega's daarbij gewezen op de kansen die de korte biogene koolstofcyclus van natuurlijk methaan van herkauwers biedt voor klimaatáfkoeling, in tegenstelling tot de uitstoot van fossiele methaanbronnen (energie, industrie). De ene kringloop legt ook koolstof vast, terwijl fossiele methaanuitstoot zich (evenals fossiel CO2) ophoopt in de atmosfeer. Methaan reducerende aanpassingen van het rantsoen, voederadditieven (zelfs voor varkens) en slimme biogas- en mestverwerking (met hopelijk óóit toelating groene kunstmestvervangers) moeten in EU- en nationaal beleid worden opgenomen als kansrijke koolstoflandbouw. De Europese Commissie gaf tegenover mij aan hier veel kansen in te zien, maar in het Parlement lijken politici van de Milieucommissie nog vollédig vast te zitten in een achterhaalde visie op de uitstoot door vee, zonder kennis van de laatste inzichten van wetenschap en IPCC-rapport.

De essentiële rol die varkens in kringloop en aanpak van voedselverspilling - zoals in de boer-tot-bordstrategie onderstreept als doelstelling - spelen, wordt te weinig erkend en niet benoemd. De reststromen uit vruchtbare akkerbouwgebieden van Noordwest-Europa (en de reststromen uit overige internationale importen voor menselijke consumptieproducten) moeten circulair benut worden. De varkenshouderij in deze regio van Europa kán en móet daarbij ten volle erkend blijven. De Nederlandse varkenshouderij is in dat opzicht bovendien al jaren toonaangevend, ondanks de ondermijning in de beeldvorming door andere spelers in het maatschappelijke debat.

De EU-voedselopdracht moet immers worden: meer of ten minste hetzelfde (ook qua dierlijke eiwitten, ondanks de van de echte consument vervreemde veganistische vergezichten) produceren – op een duurzamere manier. Reduceer daarom de uitstoot, maar niet veestapel en duurzame dierlijke eiwitproductie! Wat er ook in Nederland gebeurt door het volgende kabinet, mijn lijn in Europees politiek verband staat de komende 2,5 jaar in het Europees Parlement vast: daarop kunt u vertrouwen.

In die zin wens ik u allen een zalig Kerstmis en een gelukkig nieuwjaar. Geniet in de kring van uw dierbaren - dit jaar wellicht opnieuw kleiner dan in het verleden door de coronaperikelen - van alle goeds en gezonds dat onze varkenshouders, overige veehouders, akkerbouwers, tuinders, vissers en jagers leveren!

Annie Schreijer-Pierik
Lid van het Europees Parlement namens het CDA

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  24° / 12°
  30 %
 • Woensdag
  19° / 15°
  90 %
 • Donderdag
  20° / 13°
  50 %
Meer weer