Joost+van+der+Pas+schroeft+de+bigkwaliteit+geleidelijk+op
Bedrijf in Beeld
© Studio Van Assendelft

Joost van der Pas schroeft de bigkwaliteit geleidelijk op

Het verhogen van de bigscore van een 7 naar een dikke 8 is de ambitie van Joost van der Pas. Daarom startte hij vorig jaar met de Big van Morgen-aanpak van Agrifirm. Hij zit inmiddels op een 7,5. 'De aanpak werpt zijn vruchten af, maar ik blijf ruimte zien voor verbetering.'

De diergezondheid en prestaties op het deels gesloten varkensbedrijf van Van der Pas waren al op een goed niveau toen hij eind 2020 ging voor de Big van Morgen-aanpak. Dit is de combinatie van de TOP-aanpak Biggen van Agrifirm en de HyCare-methode van MS Schippers.

De gemiddelde levensgroei van de TN70*TN Talent-biggen lag op 350 gram per dag en met twaalf dierdagdoseringen bleef Van der Pas ruim onder de actiegrens. Wel doet hij aan eigen aanfok, werkt hij in een vierwekensysteem en houdt hij tomen na spenen bijeen.

'Door de infectiedruk in de biggenopfok via de HyCare-methode verder te verlagen en via drinkwater te sturen op darmgezondheid, verwacht ik betere, meer uniforme prestaties', verklaart de varkenshouder. 'De bigscore wil ik van een 7 verder verhogen naar een dikke 8, waardoor mijn dieren een betere marktwaarde hebben.'

Tekst gaat verder onder kader

Bedrijfsgegevens
Joost van der Pas (32) runt samen met zijn ouders een bedrijf met zeshonderd zeugen en ruim tweeduizend vleesvarkens in het Brabantse Heeswijk-Dinther. Ze hanteren een vierwekensysteem en produceren per batch zo'n 1.500 biggen (TN70*TN Talent). Deze hebben een gemiddelde levensgroei van 355 gram per dag in het traject van geboorte tot afleveren bij een gewicht van 27 tot 30 kilo.

De zeugen- en biggenstal bij familie Van der Pas.
De zeugen- en biggenstal bij familie Van der Pas. © Studio Van Assendelft

Begin april 2021 was de opfokstal met twee afdelingen voor koppels van gemiddeld 1.500 gespeende biggen HyCare-waardig. Het werken volgens die methode valt Van der Pas mee. 'Handschoentjes gebruiken en ontsmetten met alcoholpompjes went snel. En het verwisselen van schoeisel per controlegang is makkelijk gemaakt met schoenen aan de binnenkant van de deur.'

Daarnaast heeft de ondernemer de routine om in de eerste twee weken na opleg tijdens de controleronde een of twee keer per dag het opgewarmde water in de leidingen door te spoelen. 'Het duurt ongeveer twee minuten per controlegang om weer fris water in de hele leiding te hebben. Bij binnenkomst zet ik meteen de spoelknop om en controleer ik de biggen in de hokken aan weerszijden van het pad. Als ik weer vooraan terugkeer, is die spoeltijd verstreken', zegt hij. 'Het is eenvoudig. En koel aangezuurd drinkwater helpt om de opname van voer zo hoog mogelijk te krijgen.'

Het doorspoelen van de waterleiding gaat heel eenvoudig.
Het doorspoelen van de waterleiding gaat heel eenvoudig. © Studio Van Assendelft

De voerstrategie bij de biggen is aangepast op basis van realtimewegingen van de twee Pigscales en de kennis en ervaringen op de andere Big van Morgen-bedrijven. In het kraamhok voert Van der Pas een prestarter en na spenen neemt een big nog gemiddeld 700 gram prestarter op. Daarna krijgt het dier gemiddeld ruim 2,5 kilo speenvoer, 12,5 kilo biggenopfokvoer en vleesvarkensstartkorrel, totdat de big 27 tot 30 kilo weegt. Twee vrachten met 450 biggen gaan naar zijn vaste afnemer en de overige dieren maakt Van der Pas zelf slachtrijp.

Technische resultaten beter

De resultaten van de Big van Morgen-aanpak worden stapje voor stapje zichtbaar. Omdat Van der Pas per koppel het water- en voerverbruik nauwkeurig vastlegt, levert dat betrouwbare data per opfokronde op. Met de PigScales volgt hij de ontwikkeling van de gewichten van de biggen op de voet.

In de wand tussen twee hokken is een PigScale gemaakt om de groei van biggen op de voet te volgen.
In de wand tussen twee hokken is een PigScale gemaakt om de groei van biggen op de voet te volgen. © Studio Van Assendelft

Zo ervaart de varkenshouder dat een schakeling van voersoort iets effect heeft op de groeicurve, maar ook dat de groei per koppel varieert. 'Afgelopen jaar is de gemiddelde levensgroei met 5 gram per dag toegenomen. Ook de uitval na spenen is een half procent lager en het medicijnverbruik is verminderd. En door extra hygiënisch te werken, heb ik de vaccinatie tegen PRRS bij de biggen kunnen stoppen. Bij mijn eigen vleesvarkens is de gemiddelde groei 17 gram per dag hoger geworden. De voerconversie is 0,09 lager en de uitval is zelfs met 35 procent teruggedrongen.'

Van der Pas geeft de bigscore op zijn bedrijf nu een dikke 7,5. 'Ik ben er dus nog niet, maar het groeit wel zichtbaar de goede kant op.'

Voer, drinkwater en afleiding bijeen in hok met gespeende biggen.
Voer, drinkwater en afleiding bijeen in hok met gespeende biggen. © Studio Van Assendelft

Dierdagdosering speenbiggen lager
Het eerste jaar met de Big van Morgen-aanpak heeft volgens Joost van der Pas een positief effect op de biggezondheid. De infectiedruk bij de gespeende biggen is lager geworden, waardoor de gemiddelde levensgroei met 5 gram per dag is gestegen. De uitval na spenen is 0,5 procent lager geworden en het antibioticagebruik is teruggedrongen.
Op de kaart van elke biggenopfokafdeling registreert Jost van der Pas bijzonderheden.
Op de kaart van elke biggenopfokafdeling registreert Jost van der Pas bijzonderheden. © Studio Van Assendelft

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Partners

Listen to your farm Boehringer Ingelheim
APP, een schadelijke ziekte Ceva Santé Animale

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
 • Vrijdag
  22° / 14°
  90 %
Meer weer