Halvering+stalbranden+in+2026+met+nieuwe+regels
Nieuws
© Youtube

Halvering stalbranden in 2026 met nieuwe regels

Het kabinet komt met nieuwe regels om het aantal dodelijke stalbranden in 2026 te halveren ten opzichte van 2020. Landbouwminister Carola Schouten maakte de plannen vrijdag bekend in een brief aan de Kamer.

De maatregelen volgen op het in maart verschenen adviesrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Naar aanleiding daarvan kondigde Schouten al aan dat ze de brandveiligheid van stallen wil aanpakken.


Bij de nieuwe regelgeving gaat de overheid onder meer strenger toezicht houden op de elektra-installaties in stallen, daaronder vallen ook zonnepanelen. Deze moeten straks jaarlijks geïnspecteerd worden.

Ook wordt er bekeken of in de toekomst stallen moeten worden voorzien van compartimenten met een maximum aantal dieren. Op die manier moet voorkomen worden dat branden snel uitbreiden zodat er tijd wordt gewonnen om deze in een eerder stadium te blussen.

‘De meeste dierlijke slachtoffers vallen, voor zover de oorzaak bekend is, bij branden veroorzaakt door gebrekkige elektra’, aldus Schouten. Daarom wordt het verplicht om ruimtes met technische installaties te omgeven met materiaal dat brand zeker een uur tegenhoudt. De minister wil ‘daarnaast preventieve branddetectiesystemen in de technische ruimte verplicht stellen’.

Opnekmen in nieuwe regels

Het ministerie is voornemens om bij de subsidieregeling voor de brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) extra brandwerende maatregelen als voorwaarden op te nemen. Het streven is om de Sbv-innovatiemodule te publiceren en open te stellen in het vierde kwartaal van 2021.

De Onderzoeksraad ziet in luchtwassers een grote boosdoener bij de snelle verspreiding van branden in stallen. Om die reden wordt per 1 januari 2022 de luchtwasser voor alle diercategorieën uitgesloten van fiscaal voordeel binnen de regelingen MIA/Vamil.

De minister heeft voor de aanpak van stalbranden nieuwe wetgeving in voorbereiding. Hierbij wordt rekening gehouden met andere relevante aspecten zoals de bedrijfsvoering op de veehouderij, dierenwelzijn en diergezondheid. Begin 2022 moet meer bekend worden over de verdere invulling van het wetsvoorstel.

Tussentijdse aanscherpingen mogelijk

Mocht blijken dat de genomen maatregelen niet het gewenste effect hebben of wanneer meer inzicht over stalbranden hierom vraagt zullen tussentijds aanvullende maatregelen worden genomen om de risico’s verder te minimaliseren en het doel te behalen.

Het doel van het nieuwe maatregelenpakket is het aantal stalbranden te minimaliseren en uiteindelijk helemaal te voorkomen. ‘Daar streven we naar, maar tegelijkertijd is helaas nooit uit te sluiten dat zich een calamiteit voordoet’, schrijft Schouten.


Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer