LTO%3A+brandveiligheid+staat+al+op+netvlies+van+veehouders
Nieuws
© Pixabay

LTO: brandveiligheid staat al op netvlies van veehouders

Brandveiligheid staat hoog op de agenda van Nederlandse veehouders, maar sommige oplossingen kosten meer dan door de ondernemers is op te brengen. LTO-portefeuillehouder Jeanette van de Ven reageert hiermee op een onderzoek over stalbranden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelt dat bij de aanpak van de branden vooral wordt gekeken naar wat financieel haalbaar is voor de sector. 'Boeren willen wel werken aan oplossingen, maar vaak is het geld er simpelweg niet', zegt de portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland.

Het rapport van de OVV rondom stalbranden is kritisch. Ondanks het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 LTO, Producenten Organisatie Varkenshouderij, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars en de Brandweer Nederland, neemt het aantal dierlijke slachtoffers door stalbranden toe.

Dat komt volgens de raad doordat er bij de aanpak van stalbranden vooral wordt gekeken naar wat financieel haalbaar is voor de sector. Van de Ven onderschrijft dat sommige oplossingen inderdaad veel meer kosten dan door een veehouder is op te brengen. 'Boeren willen wel, maar vaak is het geld er simpelweg niet.'


Van de Ven wijst erop dat brandveiligheid wel hoog op de agenda staat van Nederlandse veehouders en dat er de afgelopen jaren concrete acties zijn ondernomen. Zo is veel gedaan aan bewustwording van brandgevaar bij werkzaamheden en het risico op kortsluiting. In de varkenshouderij wordt binnen het project PPS Klimaat gewerkt aan een pilot voor vroegtijdige detectie, om brand en verstikking te voorkomen. Daarbij wordt tegelijkertijd geprobeerd het stalklimaat te verbeteren.

De verplichte elektrakeuringen voor stallen dragen volgens Van de Ven ook bij aan bewustwording en verbetering van de brandveiligheid. De pluimvee-, varkens- en kalverhouderij hebben eens in de vijf jaar een verplichte elektrakeuring opgenomen in hun kwaliteitssystemen.

Bekijken per bedrijf

Gezien de diversiteit van de bedrijven stelt LTO Nederland overigens dat een verplichte, frequentere keuring zoals voorgesteld door de veiligheidsraad afhankelijk zou moeten zijn van de brandveiligheid op een bedrijf.

De initiatiefnemers van het actieplan ondersteunen de conclusie van de raad dat er een partij nodig is die de mogelijkheid heeft eindverantwoordelijkheid te nemen en bij te sturen waar nodig. Daarbij is het volgens LTO belangrijk dat ondernemers worden geholpen om stappen te zetten die daadwerkelijk bijdragen aan een verbetering van de brandveiligheid. Ook moeten maatregelen bijdragen aan een integrale verduurzaming van de veehouderij. 'Het kan niet zo zijn dat door een focus op brandveiligheid andere doelen uit het oog worden verloren', aldus Van de Ven.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  17° / 13°
  50 %
Meer weer