LTO+dringt+aan+op+effici%C3%ABntere+NVWA
Nieuws
©

LTO dringt aan op efficiëntere NVWA

LTO Nederland heeft gereageerd op de Miljoenennota 2017. Nu de overheidsfinanciën na jaren van bezuinigingen en lastenverhogingen weer ruimte bieden, is het cruciaal dat breed wordt geïnvesteerd in de economie en de toekomst van ons land. LTO roept het kabinet dringend op om meer perspectief te bieden voor boeren en tuinders. De gewenste verduurzaming van de sectoren kan alleen plaatsvinden als er ook voldoende economisch perspectief is. In een aantal sectoren ontbreekt dat perspectief. De overheid dient volgens LTO goede randvoorwaarden te scheppen voor een sterke agrarische sector en het maximaal stimuleren van verduurzaming met economisch perspectief.

Ook gaat LTO in op de kosten van keuring en toezicht van de NVWA. Volgend jaar zal de agrarische sector 5 miljoen euro extra aan retributies aan de NVWA moeten betalen door de gestegen tarieven in 2016. Dit staat haaks op een aanpak van kostenverlaging en het gaat voorbij aan het recente advies van de Raad van State (RvS) inzake het doorberekenen van keuringskosten. Volgens de RvS zijn de tarieven voor toezicht en keuring in strijd met de uitgangspunten van het kabinet zoals vastgelegd in ‘Maat Houden’: doorberekening van keurings- en toezichtskosten is toegestaan, maar dan moet dat wel aansluiten bij de werkelijke kosten en niet gebaseerd zijn op een vergoeding van de economische waarde. Indien het kabinet het advies van de RvS serieus neemt, draait zij de eerdere verhogingen van de keuringskosten van de NVWA terug.

Daarnaast is volgens LTO Nederland een impuls door de overheid van 50 miljoen euro nodig om de NVWA efficiënter te laten werken tegen lagere kosten. Goed en effectief toezicht op de naleving van veiligheidsregels in de voedselketen is immers niet alleen van belang voor de sterke exportpositie van de land- en tuinbouw, maar ook in het algemene belang van onze consumenten.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Blogs

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  17° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  18° / 11°
  50 %
Meer weer