Frankrijk+niet+meer+zelfvoorzienend+voor+varkensvlees
Nieuws
© Marcel Berendsen

Frankrijk niet meer zelfvoorzienend voor varkensvlees

De Franse varkensvleesproductieketen zit in zwaar weer. Het aantal varkenshouders in dat land neemt af en de vleesverwerkers kampen met flinke kostenstijgingen. Met het plan van aanpak 'Varkensvlees van morgen' wil Inaporc de toekomst veiligstellen.

Varkensvlees is het meest gegeten stukje vlees in Frankrijk, stelt Inaporc. Dat is de vertegenwoordiger van alle partijen in de Franse varkensindustrie, zoals varkens- en veevoerproducenten, coöperaties, slachthuizen, verwerkers en slagers. In 2023 consumeerde de gemiddelde inwoner van dat land 30,6 kilo varkensvlees. Op de tweede plek komt de consumptie van pluimveevlees, met 29,5 kilo per hoofd van de Franse bevolking. Met 21,3 kilo volgt rundvlees op plek 3.

Toch wordt de consumptie van varkensvlees van verschillende kanten bedreigd door de afname van de inlandse productie. In januari 2024 was de zelfvoorzieningsgraad nog maar 99 procent van de totale consumptie. Een jaar geleden was er nog een productieoverschot van de Franse varkensvleesindustrie met een zelfvoorzieningsgraad van 101 procent.

Daarnaast nam de import van varkensvleesproducten uit Europa toe. Ongeveer 20 procent van de vleeswaren die in de Franse supermarkten worden aangeboden is afkomstig uit het buitenland.

'Demain le porc'

Naast een krimpend aanbod van varkens, kampt ook de verwerkende industrie in Frankrijk met tegenwind. Slachters, verwerkers en verpakkers hebben het zwaar door de stijging van de kosten van de varkens, energie, het verpakkingsmateriaal, transport en arbeid. Met 'Demain le porc', oftewel 'Varkensvlees van morgen', neemt Inaporc de regie over de toekomst van de Franse varkensvleesproductieketen. De rode draad in de aanpak is de sociale verantwoordelijkheid met vijf hoofddoelstellingen voor het jaar 2035.

Het uitgangspunt is minimaal 100 procent zelfvoorziening en minimaal de helft van de varkensvleesproducten heeft het logo 'Le Porc Français'. Dit garandeert de Franse oorsprong van het vlees.

Als tweede wil Inaporc werk maken van de generatievernieuwing en verbetering van de arbeidsomstandigheden in de primaire sector. Dat moet ervoor zorgen dat elke varkenshouderij wordt overgenomen.

De milieubelasting verminderen door de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak aan te pakken is punt 3. Een vierde speerpunt is het verbeteren van de gezondheids- en volksgezondheidsgaranties. Zo is het streven om elk varkensbedrijf te controleren op bioveiligheid en het terugdringen van het gebruik van antibiotica.

50 procent vrijloopkraamzeugen

Dierenwelzijn is voor Inaporc het vijfde thema waar de Franse varkenssector gas op gaat geven. Het los huisvesten van kraamzeugen is daarbij het meest opvallende doel; de helft van de zeugen in Frankrijk dient in 2035 te beschikken over vrijloopmogelijkheden in de kraamfase.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  22° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 16°
  50 %
Meer weer