Nieuwe+onafhankelijke+kostprijs+voor+biggen+en+vleesvarkens
Nieuws
© Varkens Archief

Nieuwe onafhankelijke kostprijs voor biggen en vleesvarkens

Voor het eerst is een onafhankelijke kostprijs gepubliceerd voor biggen en vleesvarkens met één ster van het Beter Leven-keurmerk (BLK): de BLK Fair Prijs. Eind januari is de BLK Fair Prijs 2,11 euro per kilo geslacht gewicht en 69 euro per big van 25 kilo. De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) laat de kostprijsmethode elke vier weken actualiseren.

In opdracht van de POV heeft Wageningen Economic Research een BLK-kostprijsmethode ontwikkeld. In de BLK Fair Prijs is rekening gehouden met een goed langetermijninkomen voor varkenshouders. Ook vindt de POV het fair om die kostprijsmethode elk jaar opnieuw te kalibreren voor de investeringen om te blijven voldoen aan de toekomstige eisen van het Beter Leven-keurmerk met één ster.

'Het rapport 'Naar toegevoegde waarde(n) door samenwerking in de keten' van de Dierenbescherming ligt mede aan de basis van onze kostprijsmethode', licht directeur Theo Duteweerd van de POV toe. 'Het is onafhankelijk, transparant en we communiceren de berekende kostprijs per BLK-big en per kilo BLK-vlees met één ster elke vier weken. Ik zie de BLK Fair Prijs als de ideale basis voor varkenshouders bij hun onderhandelingen over de prijsvorming in varkensvleesconcepten met één ster.'

Actualisatie

Om de vier weken vindt een actualisatie plaats op basis van de voerprijs van de afgelopen maand en eventueel extreme marktomstandigheden. Bij de eerste prijspublicatie is ook rekening gehouden met de mestkosten die nu ver afwijken van het jaarlijks gemiddelde. Volgens varkenseconoom Robert Hoste van Wageningen Economic Research scheelt dat zo'n 5 cent per kilo vlees. 'Dat maakt het belangrijk om deze parameter voorlopig elke vier weken in de herberekeningen mee te nemen van de reële BLK-kostprijs.'

Het aantal kostprijsberekeningen voor biggen en varkensvlees is er dus weer één rijker. Zo worden de kostprijsberekeningen voor het landelijk Biggenprijzenschema door Wageningen Livestock Research gemaakt in overleg met partijen die financieel economisch advies geven. 'De uitgangspunten zijn net wat anders en de kostprijs per big en per kilo vlees worden jaarlijks in juli gepubliceerd', zegt Hoste daarover.

'Voor de nationale kostprijsberekening in het kader van InterPIG-cijfers hanteren we net weer wat andere uitgangspunten. Daarnaast zijn er kostprijsberekeningen zoals die voor de BLK-concepten Varken op z'n Best, die Abab uitvoert, Beter voor de boer die DLV Advies becijfert en het Plus-concept waarvoor Connecting Agri & Food die exercitie doet. Deze kostprijzen worden voor de helft meegenomen in de uitbetaalprijs naar de boeren in die concepten', licht de varkenseconoom toe.

'Geen losse flodder'

Duteweerd wijst op de afhankelijkheid en de niet transparante berekeningsmethodiek van die drie berekeningswijzen voor BLK-biggen en -vleesvarkens. 'Varkensconcepten met één ster kunnen onze zo robuust mogelijk opgezette kostprijsmethode benutten voor het ontwikkelen van een eigen prijsvormingssystematiek. Dat gebeurt aan de onderhandelingstafel waar clusters afspraken maken in de keten', zegt de POV-directeur. 'Met de BLK Fair Prijs zitten we zo dicht mogelijk op de ontwikkelingen in de markt. Het is dus absoluut geen losse flodder.'

Hoste: 'Ik denk dat de BLK Fair Prijs de discussie op gang helpt over het gunnen van een reële beloning van ondernemers in conceptketens voor de risico's die ze nemen met miljoeneninvesteringen en het zeker stellen van de voedselproductie. Ook slachterijen en retailbedrijven in Nederland en de Dierenbescherming als merkeigenaar hebben baat bij stabielere prijzen voor BLK-varkensvlees en continuïteit.'

Goede timing

Jan Vernooij van Vee&Logistiek Nederland is blij met de berekeningswijze. 'De opzet is goed en dat geldt ook voor de timing', stelt hij.

'Er is veel discussie over het Beter Leven-keurmerk en een reëel verdienmodel voor de boer. Het is een prima praatstuk om de slachterijen en de Dierenbescherming daarin mee te krijgen. Kosten op de boerderij stijgen ook door extra concepteisen. Als je dan meer voor je varkens durft te vragen, laten slachterijen de dieren rustig liggen. Daarom moeten we ervoor waken om onszelf uit de markt prijzen', benadrukt Vernooij.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  9° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
 • Zondag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer