Transportvoorstel+EU+valt+niet+in+goede+aarde+bij+Vee+%26amp%3B+Logistiek+Nederland
Nieuws
© Ruben Meijerink

Transportvoorstel EU valt niet in goede aarde bij Vee & Logistiek Nederland

Vee & Logistiek Nederland is niet blij met de voorstellen die de Europese Commissie vorige week heeft gedaan rond de herziening van de transportverordening. Volgens de organisatie zijn de voorstellen onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd en kosten ze de sector, en daarmee ook de consument, extra geld.

Dat zegt voorzitter Helma Lodders van Vee & Logistiek Nederland. De voorstellen van de Europese Commissie rond de herziening van de transportverordening gaan onder andere over de transportduur naar landen binnen én buiten de Europese Unie, maar ook over het dierenwelzijn tijdens het transport. Zo worden er extra eisen gesteld op het gebied van ruimte per dier en vervoer bij hitte.

Daarnaast zijn er extra eisen voorgesteld voor jonge kalveren. Een kalf moet minimaal 5 weken oud zijn en 50 kilo wegen om voor dit transport in aanmerking te komen. Dit raakt de veehouders in de Baltische staten het meeste, zo verwacht de Europese Commissie.

Lodders denkt dat de gepresenteerde voorstellen forse gevolgen gaan hebben voor de veehouderij, de handel en het transport: 'Die gevolgen zullen merkbaar zijn in Nederland en in de rest van Europa. De voorstellen leiden tot economische schade en tot hogere voedselprijzen voor de consument.'

Bij de voorstellen ontbreekt op veel punten de wetenschappelijke onderbouwing en de onderbouwing voor de welzijnswinst voor de dieren. 'De Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA geeft zelf ook aan dat er geen tot beperkt onderzoek is gedaan naar de voorstellen en de effecten hiervan op dierwelzijn, diergezondheid, voedselzekerheid, voedselonafhankelijkheid en economie', vervolgt de voorzitter van Vee & Logistiek Nederland.

Eigen onderzoek transportomstandigheden

Dat kan in haar ogen anders: 'Vee & Logistiek Nederland werkt samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen University & Research in een publiek-private samenwerking aan onderzoek waarbij wordt gekeken naar de omstandigheden van diertransport en hoe dat verbeterd kan worden. Dit onderzoek is nog niet afgerond.'

Daarbij zijn de aanvullende regels in de praktijk niet haalbaar, verwacht Lodders: 'Zo wordt het voor sommige diercategorieën onmogelijk om dieren op twee lagen te vervoeren. Ook hier stelt EFSA dat er nauwelijks onderzoek beschikbaar is. Maar het betekent wel een verdubbeling van het aantal transporten voor dezelfde hoeveelheid dieren.'

Een ander heikel punt voor Lodders is de voorgestelde verruiming van het vloeroppervlak per dier in de vrachtwagen, waardoor het aantal vervoersbewegingen verder toeneemt. Ook hierbij geldt dat geen onderzoek is uitgevoerd naar het welzijn van dieren als zij meer ruimte hebben in de vrachtwagen. 'De mogelijke negatieve effecten, zoals het verwonden van dieren, zijn ook niet in beeld gebracht.'

Minder naar derde landen

Verder denkt Lodders dat de beperking van de reistijd betekent dat dierstromen naar derde landen veel minder of niet kunnen plaatsvinden: 'In derde landen is veel vraag naar hoogwaardig fokvee uit Nederland om de veestapel op een duurzaam en hoger niveau te brengen, zodat de landen in hun eigen voedselproductie kunnen voorzien.'

Lodders vindt het daarnaast vreemd dat bij de voorstellen van de Europese Commissie een dierenarts niet alleen bij het laden aanwezig moet zijn, maar ook bij het lossen. 'Met de huidige tekorten aan personeel bij bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is dit onmogelijk.'

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  70 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  11° / 2°
  50 %
Meer weer