Stabieler+klimaat+varkensstal+door+nieuwe+richtlijnen
Nieuws
© Varkens Archief

Stabieler klimaat varkensstal door nieuwe richtlijnen

Er zijn nieuwe richtlijnen voor klimaatinstellingen in varkensstallen. Tijdens de Klimaatdag maandag in Zwolle werden de achtergronden daarvan toegelicht.

Feit is dat het varken van nu een ander dier is en andere behoeften heeft dan de soortgenoot van tien jaar geleden. De genetische aanleg is verbeterd met meer biggen per worp en een hogere groei per dag, maar ook het algehele gezondheidsniveau. Niet alleen de voeropname ligt daardoor hoger, maar ook de warmteproductie.

'Met de inzichten van nu zeggen wij dat in varkensstallen meer moet worden geventileerd en de omgevingstemperatuur in de stal omlaag moet', hield André Aarnink van Wageningen Livestock Research de ruim honderd aanwezigen voor. De inzichten komen van Klimaatplatform Varkenshouderij. Dat geeft al sinds halverwege de jaren 90 advies over klimaatbeheersing in varkensstallen.

Temperatuur omlaag

De oude richtlijnen dateren van tien jaar geleden en zijn nu herzien vanuit de publiek-private samenwerking (PPS) 'Gezonder klimaat voor dier, mens en omgeving'. Doel van de nieuwe klimaatrichtlijnen is dat de varkens zoveel mogelijk binnen hun comfortzone blijven. Een stabiel klimaat met weinig schommelingen.

'Als de nieuwe instellingen worden gehanteerd, is al een flinke verbetering mogelijk. Misschien moet de temperatuur waarboven de ventilator harder gaat draaien zelfs nog wel lager', stelt Aarnink. 'Dat kan alleen als het temperatuurverschil tussen in- en uitgaande lucht niet te groot is. Om voldoende te kunnen ventileren, is stallucht voorverwarmen een must.'

De nieuwe richtlijnen hebben als basis het CO2-gehalte in de lucht op dierhoogte. De norm hiervoor is 3.000 parts per million (ppm), ofwel 0,30 volumeprocent CO2. De minimale ventilatie voor de verschillende diergroepen gaat omhoog en is zodanig dat de maximale concentratie aan CO2 niet wordt overschreden. Daarnaast is ook de ammoniakconcentratie op dierhoogte van belang. Die adviesnorm ligt momenteel op 20 ppm ammoniak.

Varkenssignalen

Op een brochure staat naast een overzicht van varkenssignalen in relatie tot het stalklimaat, ook een tabel met de instellingen van de begintemperatuur en minimum- en maximumventilatie per diergroep. Die uitgangspunten zijn de basis voor de nieuwe richtlijnen. Zo is bijvoorbeeld de begintemperatuur bij gespeende biggen van 23 kilo verlaagd van 22 naar 20 graden. Die bij vleesvarkens van 100 kilo ging van 21 naar 19 gaden.

De Klimaatdag wordt 13 oktober in het Limburgse Venray herhaald. De brochure met de nieuwe richtlijnen voor klimaatinstellingen wordt ook verstuurd naar alle leden van Producenten Organisatie Varkenshouderij.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  23° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 17°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 14°
  40 %
Meer weer