Op+naar+1+miljard+varkens+in+2031
Achtergrond
© Varkens Archief

Op naar 1 miljard varkens in 2031

De wereldbevolking zal in 2031 met 0,8 miljard mensen zijn gegroeid en het gemiddeld besteedbare inkomen wordt hoger. De mondiale vleesconsumptie stijgt met 15 procent en de broeikasgasemissies met 9 procent. Over tien jaar worden wereldwijd ongeveer 1 miljard varkens gehouden, maar in de Europese Unie neemt het aantal varkens af.

De Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) heeft samen met de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) de Agricultural Outlook 2022-2031 gepubliceerd. In dit rapport schetsen experts de ontwikkelingen van nationale, regionale en mondiale markten voor landbouwgrondstoffen voor de komende tien jaar.

In die periode wordt rekening gehouden met een bevolkingsgroei van 7,8 naar 8,6 miljard mensen (+11 procent) en een jaarlijkse stijging van het besteedbaar inkomen van 1,8 procent per jaar. De verwachting is dat daardoor de vleesconsumptie met 15 procent stijgt en de wereldwijde broeikasgasemissie door het efficiënter houden van meer vee met 9 procent. Varkens zet de belangrijkste ontwikkelingen voor de varkenssector op een rij.

Consumptie stijgt

De experts van de OECD-FAO verwachten dat de consumptie van varkensvlees wereldwijd de komende tien jaar met bijna 17 procent toeneemt. Ze schatten dat de consumptie tussen 2019 en 2021 op een volume van 110,5 miljoen ton karkasgewicht. In 2031 zal die opgegeten hoeveelheid uitkomen op 129 miljoen ton. In elk werelddeel verwachten de experts een stijgende varkensvleesconsumptie.

Van de ruim 18 miljoen ton aan varkensvlees die in 2031 meer wordt opgegeten door de wereldbevolking, wordt het leeuwendeel geconsumeerd door Aziaten. De experts schatten de vleesbehoefte van die markt ruim 14 miljoen ton hoger in, waarvan ruim 12 miljoen ton alleen al voor de Chinese bevolking. Chinezen gaan gemiddeld nog iets meer consumeren richting 2031. Uiteindelijk zal de consumptie stabiliseren op gemiddeld 35,6 kilo karkasgewicht van een varken per jaar per Chinees.

De bevolking in Latijns-Amerikaanse landen heeft 1,7 miljoen ton varkensvlees extra nodig in vergelijking met de huidige consumptiehoeveelheid. In Europa wordt de komende tien jaar 0,6 miljoen ton meer varkensvlees gegeten, een toename van 2,4 procent. Deze stijging vindt plaats in het Europese deel van Rusland, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk. Ingezoomd op de landen in de Europese Unie (EU), neemt de totale consumptie van varkensvlees met 0,7 procent af van 18,8 miljoen ton naar 18,7 miljoen ton.

Meer kilo's vlees per varken

In de komende tien jaar groeit het aantal varkens volgens de OECD-FAO wereldwijd naar ongeveer 1 miljard varkens. Daarnaast wordt de varkensproductie efficiënter, zoals meer biggen per zeug per jaar produceren. Vleesvarkens zullen bij een hoger gewicht worden geslacht.

Vooral regio's met lage en middeninkomens jagen de groei van de varkensvleesproductie aan. Ontwikkelingen op het gebied van de fokkerij van varkens, het management op de varkensbedrijven en de inzet van technologie jagen de productiviteit op. Ook neemt de uitstoot van broeikasgassen iets af per geproduceerde kilo varkensvlees.

Afrikaanse varkenspest

Toch zal de productiegroei in de eerste jaren nog beperkt zijn door de impact van Afrikaanse varkenspest. Zo zullen China en Vietnam tegen 2023 hun varkensproductie hebben hersteld en de Filipijnen een jaar later. Met de inzet van een vaccin tegen Afrikaanse varkenspest en de verdere professionalisering van de varkenshouderij verwachten de experts dat risico's op uitbraken van die besmettelijke varkensziekte worden beperkt.

China is verantwoordelijk voor het grootste deel van de totale stijging in de varkensvleesproductie, gevolgd door landen als de Verenigde Staten (VS), Brazilië en Vietnam. Grootschalige varkensvleesproductie wint in China verder terrein op de kleinschalige varkensproductie. De VS en Brazilië domineren de wereldmarkt omdat zij tegen een scherpe kostprijs produceren.

EU verliest terrein

In de EU daarentegen neemt de varkensvleesproductie tussen 2022 en 2031 af door een stijgende kostprijs. Onder meer extra milieukosten en kosten voor dierenwelzijnsmaatregelen verkleinen de exportmogelijkheden omdat de concurrentiepositie op de wereldmarkt verslechtert.

De prijzen van varkensvlees zijn door de coronacisis, Afrikaanse varkenspest en gestegen voerkosten wereldwijd hoger geworden. Toch verwachten de deskundigen dat de voerkosten weer op normale trendniveaus uitkomen. Omdat steeds minder voer per geproduceerde kilo varkensvlees nodig zal zijn, beweegt de varkensvleesprijs zich ten opzichte van voerprijs in een dalende lijn.

Dierziekte belangrijkste risico vleessector
De vee- en vleessector ondervindt regelmatig ernstige economische gevolgen van uitbraken van besmettelijke dierziekten ondanks de vooruitgang op het gebied van volksgezondheid en veterinaire maatregelen. Uitbraken kunnen snel impact hebben en volledig herstel kan jaren duren zoals bij de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in China in 2018. Het rapport van OECD-FAO gaat ervan uit dat Afrikaanse varkenspest in Azië voor 2031 is beteugeld en dat de ziekte niet in andere varkensproductiegebieden opduikt.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  25° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  28° / 14°
  5 %
Meer weer