Twee+nieuwe+stoppersregelingen+in+de+maak
Nieuws
© Jos Thelosen

Twee nieuwe stoppersregelingen in de maak

Voor varkenshouders en andere veehouders zijn twee nieuwe beëindigingsregelingen in de maak. De overheid wil hier 750 miljoen euro voor vrijmaken. Tot 13 juni is nog inspraak mogelijk op deze regelingen via internetconsultatie.

Het gaat om de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging (MGA-2). Met de LBV kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders hun bedrijf of een locatie ervan vrijwillig en met subsidie beëindigen. De te verlenen subsidie bestaat uit een marktconforme vergoeding van 100 procent voor de door te halen productierechten en een vergoeding van 100 procent voor het waardeverlies van de productiecapaciteit.

In het kader van deze regeling wordt 115 miljoen vrijgemaakt voor de varkenshouderij, 115 miljoen voor de pluimveehouderij en 270 miljoen euro voor de melkveehouderij. Voor deze regeling is sprake van één landelijke drempelwaarde voor deelname die zodanig wordt vastgesteld dat een grote groep bedrijven kan deelnemen.

Piekbelasters

Naast een generieke regeling is maatwerk nodig, dat moet gericht zijn op bedrijfslocaties die voor een specifiek Natura 2000-gebied de grootste depositiebelasting opleveren. De tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2) geeft provincies de mogelijkheid om deze piekbelasters gericht aan te kopen of te laten beëindigen. Hiervoor wordt nog eens 250 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze regelingen worden nu middels een internetconsultatie voorgelegd. Hierop is tot en met 13 juni 2022 digitaal in te spreken.

LTO Nederland bestudeert de regelingen en levert inbreng op de consultatie: Wie kunnen er meedoen, is het aantrekkelijk voor ondernemers, welk perspectief krijgen de blijvers en wat zijn de hobbels? Volgens LTO is vrijwillige opkoop, mits goed uitgevoerd, slechts één element van de stikstofreductie. Innovatie verdient meer aandacht, meldt LTO Nederland op Twitter.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  2° / -2°
  90 %
 • Maandag
  2° / 0°
  90 %
 • Dinsdag
  4° / 2°
  85 %
Meer weer