Twee+regelingen+voor+stoppende+veehouders
Nieuws
© Varkens Archief

Twee regelingen voor stoppende veehouders

Voor varkenshouders en andere veehouders die willen stoppen, zijn er twee regelingen. Van de al lopende Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) gaat de tweede tranche van start. De Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv) gaat volgend voorjaar open. Daarvoor is bijna 1 miljard euro beschikbaar, heeft demissionair landbouwminister Carola Schouten dinsdag bekendgemaakt.

Beide opkoopregelingen zijn onderdeel van de structurele stikstofaanpak van het Rijk. Door deze maatregelen moet stikstofreductie geboekt worden die ten gunste komt van natuurherstel. Die is nodig voor het verstrekken van natuurvergunningen aan PAS-melders en om ruimte te creëren voor nieuwe activiteiten, schrijft Schouten in een Kamerbrief.

Voor deelname aan de Lbv komen varkenshouders, melkveehouders en pluimveehouders in aanmerking. Die kunnen een of meerdere bedrijfslocaties vrijwillig sluiten. De locatie komt in aanmerking voor de Lbv indien die ten minste een zeker niveau van stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden veroorzaakt.

Daarvoor wordt een entree-eis in de vorm van een nog vast te stellen drempelwaarde gehanteerd. Dat draagt volgens Schouten bij aan een kosteneffectieve regeling. Of er in de Lbv een beroepsverbod hoort, zoals bij de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) gold en in de eerste tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO), is niet bekend.

Geen beroepsverbod meer

Dit beroepsverbod, dat wil zeggen de voorwaarde dat bedrijven niet op opnieuw mogen starten als veehouder, is in de tweede tranche van de MGO geschrapt. Wel moeten veehouders bij een nieuwe start op een ander bedrijf emissiereducerende maatregelen nemen.

De tweede tranche van de MGO opent eind dit jaar. Deze regeling staat open voor piekbelasters. Naast varkens-, melkvee- en pluimveehouders kunnen ook bedrijven met geiten en kalveren deelnemen. De eerste tranche van deze regeling is op 3 november in werking gesteld en de aanvragen lopen via de provincies. Hoeveel bedrijven zich daarvoor hebben aangemeld, is niet bekend.

Langere beslistermijn

Gebaseerd op de ervaringen met Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) krijgen veehouders flink meer tijd om te besluiten over deelname. De beslistermijn wordt zes maanden, meldt Schouten. Bij overintekening wordt geselecteerd op bedrijven met de hoogste stikstofdepositie en de meeste kosteneffectiviteit. Voor de Lbv is 970 miljoen euro gereserveerd, die volgens de brief van de minister uit het budget met bronmaatregelen komt.

Die pot met bronmaatregelen is in totaal 2 miljard euro groot en beschikbaar voor de periode tot 2030. Als het volledige subsidiebedrag wordt benut, levert de Lbv-regeling een stikstofreductie op van 16 tot 35 mol per hectare per jaar, zo berekende het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De bandbreedte is hier groot, omdat van tevoren niet voorspelbaar is welke bedrijven een aanvraag indienen en welke bedrijven in aanmerking komen voor een subsidiebeschikking.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  24° / 12°
  30 %
 • Woensdag
  19° / 15°
  90 %
 • Donderdag
  20° / 13°
  50 %
Meer weer