NVWA+wacht+op+protocol+van+vee%2D+en+transportsector
Nieuws
© Twan Wiermans

NVWA wacht op protocol van vee- en transportsector

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vindt dat de vee- en transportsector met een protocol moet komen voor het vervoeren van lichtgewonde of zieke dieren. Tot die tijd accepteert de autoriteit alleen dieren zonder zichtbare afwijkingen.

Dat schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat bijvoorbeeld om dieren met navelbreuken of lichte verwondingen aan varkens als gevolg van staartbijten. Volgens de minister is het primair de verantwoordelijkheid van de vee- en transportsector om alleen transportwaardige dieren te vervoeren.

De sector is het hier niet mee eens omdat Europese richtsnoeren, waar Schouten in de Kamerbrief ook naar verwijst, tot in detail beschrijven welke dieren wel en niet mogen worden vervoerd. 'Het is dus totaal overbodig om daar nog een protocol aan toe te voegen', vindt beleidsmedewerker Fleur Bartels van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). 'Daar zitten zelfs foto's bij die heel duidelijk zijn. Er is bijvoorbeeld in opgenomen hoe groot een navelbreuk maximaal mag zijn voor transport.'

Meer dieren geëuthanaseerd

De POV en andere belangenbehartigers zien een verschuiving van het probleem. Bartels: 'Dit gaat betekenen dat er meer dieren worden geëuthanaseerd. Dan krijgen we straks vragen waarom die cijfers stijgen. Er waren problemen bij de NVWA. Wat je nu ziet, is dat de oplossing wordt gezocht in extra procedures, papierwerk en stempels. Maar dat is niet de oplossing. Het kost bovendien veel meer tijd.'

In de Kamerbrief gaat de minister daar ook op in. Ze erkent dat de NVWA meer tijd besteedt aan keuringsprocedures. De toezichthouder neemt sinds 1 augustus meer tijd voor de uitvoering van exportcertificeringen van dieren. 'De extra tijd die nodig is voor de exportcertificering is voor rekening van de sector en zal worden geretribueerd. Ook zal de NVWA voldoende tijd inroosteren voor het opstellen van rapporten en bevindingen', schrijft de bewindsvrouw.

Hoogrisicodieren

Het risico bestaat dat, doordat er meer tijd nodig is voor keuringen, er te weinig tijd overblijft om alle dieren die worden aangeboden voor transport te keuren. In dat geval zullen als eerste de hoogrisicodieren niet in behandeling worden genomen door de NVWA. Schouten: 'Door een goede voorselectie te maken van de dieren voor export, heeft de sector zelf de sleutel in handen om te zorgen voor voldoende tijd voor de afgifte van exportcertificeringen.' De maatregel heeft ook effect op het werk van de NVWA in Nederlandse slachterijen.

Volgens de minister heeft de NVWA in de afgelopen periode gewerkt aan versterking van het toezicht op de transportwaardigheid van dieren. Zo werd het vierogenprincipe ingevoerd. Dat houdt in dat er bij een keuring twee dierenartsen moeten zijn of een dierenarts en een inspecteur.

De NVWA gebruikt de Europese richtsnoeren al wel bij de beoordeling of dieren transportwaardig zijn. De toezichthouder heeft op basis van de richtsnoeren zijn eigen werkwijzen geüniformeerd. De richtsnoeren zijn opgesteld door onder meer Europese koepels van de sector en de Europese dierenartsenfederatie FVE. Sinds april past de NVWA de nieuwe werkwijze toe voor runderen en paarden. Vanaf oktober zal dat ook voor varkens gebeuren.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  21° / 17°
  80 %
 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
Meer weer