Drijfmest+pas+na+31+maart+op+maisperceel
Nieuws
© Jos Thelosen

Drijfmest pas na 31 maart op maisperceel

Het aanwenden van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op zand- en lössgronden voor de teelt van mais mag in 2021 pas per 1 april. Ook moet de teler voor 15 februari van dat jaar melding maken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op welke percelen mais geteeld gaat worden.

Dat zijn enkele belangrijke wijzigingen in het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Landbouwminister Carola Schouten geeft in een nota een toelichting op de wetenschappelijke onderbouwing van het verleggen van de uitrijperiode naar 1 april tot en met 15 september op zand- en lössgronden.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat mestaanwending begin februari kan leiden tot een lagere opname van stikstof door het gewas. Mais wordt namelijk vaak pas aan het einde van april gezaaid. Een deel van de met drijfmest opgebrachte stikstof gaat verloren door denitrificatie en een deel door uitspoeling.

Daarnaast vermeldt het Handboek Snijmais, uitgebracht door Wageningen University & Research en Wageningen Livestock Research, dat de werking van stikstof in februari en maart slechts 80 procent is van de werking in april.

Werkpiek

De kortere periode tussen het bemesten van maispercelen en het zaaien zorgt voor een grotere werkpiek voor loonwerkers. Hun werkzaamheden rondom de teelt van mais zal concentreren in een kortere periode.

Deze extra werkdruk in de praktijk is voor Schouten geen reden om te tornen aan die datum van 1 april. Het gebruik van technieken zoals rijenbemesting waarbij gelijktijdig wordt gezaaid en bemest, kan dit probleem volgens de minister deels ondervangen. Wel kan door regenval in die periode de draagkracht van de bodem niet optimaal zijn. Zoiets is volgens Schouten niet uit te sluiten, maar gezien de langjarige neerslagsommen is het risico daarop beperkt.

Voor de teelt van suikermais onder folie en de teelt van mais volgens de biologische teeltmethode maakt de minister wel een uitzondering op de nieuwe uitrijregel voor mais. Beide teelten moeten voor 1 april kunnen worden bemest en dat gaat Schouten ook toestaan.

250.000 euro

De extra kosten vanwege de toenemende regeldruk zijn becijferd op bijna 250.000 euro. Het Adviescollege toetsing regeldruk heeft volgens de minister geen aanleiding gezien om een formeel advies uit te brengen over voorliggend ontwerpbesluit.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  12° / 9°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer