Strenge+ammoniakregels%2C+BZV+en+staldering+mogen
Nieuws
© Jos Thelosen

Strenge ammoniakregels, BZV en staldering mogen

Provincie Noord-Brabant mag strengere regels dan landelijk stellen aan de ammoniakemissie, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Wel kunnen de gevolgen voor een aantal bedrijven te zwaar zijn. Ook de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) en staldering keurt de rechtbank goed. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) blijft erbij dat het beleid in Noord-Brabant onrechtvaardig is.

De rechtbank keurt de strengere regels in Noord-Brabant in principe goed omdat ze nodig zijn ter bescherming van de natuurgebieden. Wel geeft de rechtbank aan dat de strengere Brabantse regels niet zomaar voor ieder bedrijf kunnen gelden. Voor bedrijven die ver van een Natura 2000-gebied af liggen, kunnen de benodigde aanpassingen van de stallen in individuele gevallen te zware gevolgen hebben. Die bedrijven moeten dat op individuele basis aantonen.

De uitspraak van de rechtbank gaat ook over de BZV, de staldering en dialoog met de omgeving. Die vindt de rechtbank algemeen verbindend gelden voor alle Brabantse bedrijven. Een uitzondering vormt de norm voor fijnstof. Die wordt door de rechtbank onverbindend verklaard. Dat betekent dat de provincie geen extra eisen aan fijnstof mag stellen.

Tussentijdse uitspraak

De uitspraak van de rechtbank in Den Haag is een tussentijdse uitspraak. Dat komt omdat provincie Noord-Brabant de termijnen waarop de aanpassingen van de stallen moeten zijn doorgevoerd, wil opschuiven. Dat staat in het voorstel voor de interim-omgevingsverordening. Daarbij wordt de aanpassing van de stallen niet per 1 oktober 2022, maar per 1 januari 2024 verplicht gesteld. De rechtbank stelt daarom aan de POV en ZLTO die de procedure hebben aangespannen, voor om in overleg te gaan met de provincie. De uitspraak van de rechtbank is daarom niet definitief.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur bij provincie Noord-Brabant, gaat ervan uit dat het opschuiven van de maatregelen naar 2024 voldoende is. Ook is er in de wijzigingsvoorstellen al rekening gehouden met onevenredige gevolgen op individueel niveau.

Vervolgstappen POV

De POV vindt het jammer dat de rechtbank de strenge Brabantse regels niet in zijn algemeenheid verwerpt. Wel is het een pluspunt dat er naar individuele bedrijven moet worden gekeken. De POV heeft ook al direct een eerste inspraakreactie naar provincie Noord-Brabant gestuurd. Met de individuele bedrijven gaat de POV kijken naar de beste vervolgstappen.

De POV streeft net als de provincie naar een verdergaande verduurzaming van de sector, waarbij de varkenshouders de afgelopen jaren al een duidelijke afname van de emissies hebben bereikt. Daar komen de voordelen nog bovenop van de uitvoering van de warme sanering en het innovatiespoor uit het Programma Vitalisering Varkenshouderij.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  2° / 0°
  90 %
 • Dinsdag
  4° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  85 %
Meer weer