Hek%2C+niet+als+symbool%21
Blog
©

Hek, niet als symbool!

De varkensprijzen zijn de laatste tijd prima. Er is her en der weer geld voor plannen en verbetering. Ik zou het volgende in het ideeënbusje willen doen: laten we ons nog beter wapenen tegen Afrikaanse varkenspest. De reden van onze voorspoed komt steeds dichterbij en wordt daarmee een steeds groter gevaar dat abrupt een einde aan de goede prijzen kan maken. Eén besmet wild zwijn kan ons van de top van de gouden berg in de donkerst denkbare crisis werpen. Het is weer lang geleden dat we ons hier druk over maakten. De waarschuwingsborden op parkeerplaatsen en langs de wegen beginnen alweer onleesbaar te worden door algengroei.

We hebben als sector nu het geld voor een nationaal ‘biosecurityplan’. Dat is dus meer dan een hek ergens langs de grens. Het zal wel wát doen, maar het is vooral een symbool.


 • 1.   Er moet werk worden gemaakt van een alomvattend plan waarbij biosecurity op en rond bedrijven op orde komt zodat de ziekte niet van wilde zwijnen overgaat op boerderijdieren.

 • 2.   Transport - nationaal en internationaal - moet op een hoger niveau qua biosecurity zodat verspreiding tussen bedrijven minder kans krijgt. Mijns inziens zou er een strenge scheiding moeten komen tussen het transport van de drie dierstromen binnen de varkenshouderij. Dus aparte vrachtwagens voor het uitleveren van fokvarkens, biggentransport en het vervoer van varkens naar de slachterij. En deze transportmiddelen mogen niet gebruikt worden voor internationaal vervoer van andere diersoorten.

 • 3.   Er moet een aanpak komen wat te doen met de wilde zwijnenpopulatie en hoe die te reguleren. De in gebreke blijvende overheid moet daarin met spoed haar verantwoordelijkheid nemen. De laatste jaren is de wilde varkenspopulatie flink gegroeid. Ik zie steeds vaker sporen van wilde zwijnen rond mijn bedrijf. Vroeger zag ik die niet.

 • 4.   Er moet een campagne komen die het belang van het weren van Afrikaanse varkenspest duidelijk maakt bij boer én burger. De burger moet beter weten wat de gevolgen zijn voor de varkens, de varkenshouders en de maatschappij als er hier een uitbraak komt.

 • Laten we deze tijd van voorspoed gebruiken voor het verzekeren van deze voorspoed. We kunnen nu grote stappen zetten. We moeten het alleen met zijn allen willen. Maar wat let je om zelf voor je bedrijf en onze sector actie te ondernemen?


Mark Tijssen
Voorzitter Coöperatie Topigs

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer