130
Blog
©

130

Het is heel makkelijk om als inwoner van Nederland te wijzen naar de intensieve landbouw als we het over het stikstofprobleem hebben. Het gaat de meeste inwoners geen pijn of geld kosten als bijvoorbeeld de varkenssector halveert. Sommigen in het Haagse ambiëren dat juist. Nog sterker; het zou velen veel meer pijn doen als de woningbouw in Nederland plat komt te liggen.
Talloze onderzoeken wijzen echter uit dat niet alleen de intensieve landbouw verantwoordelijk is voor het overschot aan stikstof maar ook de mobiliteit en de industrie zijn belangrijke spelers. Maar, willen we daar wel iets aan doen ten gunste van de woningbouw? Er moeten moeilijke beslissingen worden gemaakt!
Een opmerkelijke keuze tot nu toe om de woningbouw op korte termijn aan te jagen is het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 km per uur. Aangezien een heel groot deel van de Nederlanders dagelijks zich op deze wegen bevindt, zijn hier heel wat meningen over met kreten als: ‘pure onzin’, tot ‘ik rij elektrisch’ en ‘mijn vrijheid wordt me ontnomen’. Ik persoonlijk ben niet tegen de snelheidsverlaging, maar dit meer vanuit het oogpunt van veiligheid. Ik kom dagelijks over de A73 en daar is sinds de invoering van de 130 km per uur het aantal ongelukken meer dan verdubbeld en sta je vaker in de file. Of dit gaat veranderen bij 100 km per uur kan ik nog niet beoordelen.
Waar het op de snelweg gaat om een reductie van 130 naar 100, gaat het binnen de agrarische sector over een teruggang naar stilstand, NUL dus. Er komen warme saneringsrondes om intensieve bedrijven nabij kwetsbare natuurgebieden op te kopen. Ook hier zullen zowel door agrariërs als overheden moeilijke beslissingen genomen moeten worden. De eerste stoppersregeling vindt reeds plaats en voor hen die hieraan meedoen is 1 januari 2020 de dag dat de veestapel op NUL staat, de rechten en vergunningen ingeleverd zijn en de mestkelders leeg moeten zijn. Dit laatste, het ledigen van de mestputten, wringt voor vele agrarische ondernemers. Er is geen goede mogelijkheid om deze mest af te zetten of het moet tegen hoge kosten. Dit is ook extra sneu voor bedrijven die nog over grond beschikken en deze mest in het voorjaar goed kunnen benutten.
Het blijft voor veel agrarische ondernemers een onzekere tijd. Gaan we afbouwen naar NUL en kiezen voor een warme sanering of gaan we voor de volle 130% voor behoud en ontwikkeling van onze bedrijven met de hoop dat er 100% overblijft?

Jan van de Weem
Bedrijfsleider Manstal vleesproductie Melderslo

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  19° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  21° / 14°
  75 %
Meer weer