Luchtkwaliteit+smart+in+beeld+brengen
Nieuws
©

Luchtkwaliteit smart in beeld brengen

Een lokaal meetnetwerk gaat de uitstoot van geur en andere ongewenste stoffen in beeld brengen in Sint Anthonis.  De inwoners krijgen hiermee beter inzicht in de luchtkwaliteit en de veehouders kunnen hun maatregelen met deze werkelijk gemeten waarden beter onderbouwen. Ook voor andere gebieden kan de werkelijke meting van geur, stof en ammoniak leiden tot een betere vergunningverlening.

Het project ‘Smart village Sint Anthonis: Meetnetwerk luchtkwaliteit’betreft  betreft een brede samenwerking van gemeente, inwoners met een technische achtergrond, de veehouders en Connecting Agri and Food. De initiatiefnemers willen met het project de werkelijke emissies in beeld brengen. Terwijl veehouderijbedrijven momenteel hun vergunningen nog verleend krijgen op basis van rekenregels en modellen.
Het onderzoeken van luchtkwaliteit met officiële meetapparatuur is erg kostbaar. Het meetnetwerk maakt gebruik van sensortechnologie als eenvoudiger alternatief. Een groep inwoners van Sint Anthonis met een technische achtergrond wil een fijnmazig netwerk van sensoren opbouwen dat continu de luchtkwaliteit monitort. Deze technici hebben zich verenigd in de Vereniging Burgerwetenschappers Sint Anthonis.

Als onderdeel van het project gaat het Connecting Agri & Food veldonderzoek doen met de sensortechnologie. Het doel daarvan is kennis opdoen om de resultaten van het geplande meetnetwerk goed te kunnen interpreteren. Connecting Agri & Food gaat in een klein gebied de luchtkwaliteit monitoren bij veehouders en bij bewoners. De onderzoekers beginnen met fijnstof.
Connecting Agri & Food stemt de resultaten af met het RIVM, de rijksdienst die verantwoordelijk is voor de officiële luchtkwaliteit meting. Ook verzorgt het bedrijf de communicatie met inwoners in de gemeente.

Ook voor andere regio's

Het gebruik van sensortechnologie zoals die in dit project ontwikkeld wordt is ook interessant voor andere plaatsen in de regio of de provincie. Door het meten van de werkelijke uitstoot van stof, geur en andere stoffen is een aantal knelpunten op te lossen. Met name in gebieden met een sterke concentratie van veehouderijbedrijven kan er nog geurhinder zijn, terwijl de bedrijven zich wel aan de vergunning houden. Aanvullende maatregelen zijn dan niet af te dwingen. Daarnaast is de geurhinder die omwonenden ervaren niet altijd afkomstig van het bedrijf dat men daarvan verdenkt. En er zijn soms ook veehouderijbedrijven die minder hinder veroorzaken en toch geen mogelijkheden hebben om te ontwikkelen.

Daarom wil Connecting Agri&Food toe naar vergunningverlening op basis van doelvoorschriften. Met een meetnetwerk dat de werkelijke uitstoot meet kan een veehouder dan aantonen dat hij aan die doelvoorschriften voldoet. Het moet leiden naar een transparanter en eerlijker vergunningensysteem. Tegelijkertijd is het doel een betere omgevingskwaliteit voor mens en dier en daarmee ook het realiseren van een hogere volks- en diergezondheid.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
 • Zaterdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer