Blik+op+de+rest+van+2019
Blog
©

Blik op de rest van 2019

De eerste helft van 2019 zit er al weer op. Een mooi moment om de balans eens op te maken en een blik vooruit te werpen. Een bijzonder jaar tot dusverre. Een biggenprijsstijging van € 25 in juni ten opzichte van de prijs in januari heeft de sector de laatste 15 jaar niet gekend. Dat dit gebeurde vanaf het prijsniveau van € 44 per big in januari is des te meer bijzonder. In 2017 was de voerwinst in mei en juni ook boven de € 1.200 op jaarbasis, net als in dit jaar. In dat jaar begon de biggenprijs wel veel gunstiger met € 57 en zakte de tweede helft van het jaar weg.

Ook de vleesvarkenshouderij kende in het eerste half jaar van 2019 een flinke prijsstijging met 40 cent per kg.  Dat is in het verleden over de eerste helft van het jaar ook nog niet voorgekomen. Toch haalt de vleesvarkenshouderij dit jaar nog slechte resultaten met een voerwinst van € 58 over de eerste helft van het jaar. Dit is meer dan € 20 onder het kritieke voerwinstniveau. Hier is dus ondanks de hoge prijs zeker nog niks verdiend.

Het resultaat in voerwinst per zeug van boven de € 900 over de eerste helft van dit jaar zou daarbij wel eens tot hetzelfde resultaat over het gehele jaar kunnen leiden. We beginnen immers in juli de tweede jaarhelft met een voerwinst van tegen de € 1.100 per zeug. Ten opzichte van 2017 is dit jaar wel veel lager begonnen. Halverwege het jaar is de voerwinst € 900 waar in 2017 de voerwinst halverwege op € 1.160 stond. Maar er zijn geen signalen in de markt voor een sterke daling zoals in 2017 gebeurde toen de voerwinst € 700 op jaarbasis zakte tussen juni en oktober. Bij een voerwinst van € 900 heeft het gemiddelde bedrijf al een ruimte van tenminste € 300 aan extra reserveringscapaciteit. De toppers hebben dan nog een mooie plus hier bovenop.

Wat het jaar 2019 voor de vleesvarkenshouder wordt is moeilijker in te schatten. De voerwinst van € 58 halverwege het jaar is, over de periode van 2009 tot en met 2018, alleen in 2017 met € 81 halverwege het jaar gunstiger geweest. Dat jaar sloot af met een voerwinst van € 88 per vleesvarken. Gemiddeld scoorde de periode van 2009 tot en met 2018 een voerwinst van € 75. Voor 2019 zal veel afhangen van de verhouding in de ontwikkeling van de vleesprijs en de biggenprijs. Bij het vasthouden van een hoge biggenprijs, zal het resultaat in de vleesvarkenshouderij wederom maximaal rond het gemiddelde eindigen. Als de vleesprijs goed stand houdt en de biggenprijs zakt een paar euro, dan komt de vleesvarkenshouderij op een voerwinst van iets boven het langjarig niveau van € 80 uit. Voordeel is voor de vleesvarkenshouderij daartegenover wel dat de voerwinst ook niet enorm diep wegzakt. Ook dan dempt de biggenprijs de uitersten.

Cashmanagement wordt de uitdaging van de toekomst. Perioden met pieken worden in deze sector gevolgd door dalen. Met de stijgende omvang van de varkensbedrijven is dit zeker een ding om niet aan voorbij te lopen. Een goede meerjarenbegroting met aftasten van verschillende scenario’s om een worst case scenario op te vangen is voor alle bedrijven van belang. Waar we 10 jaar terug bij een kostprijs van € 43 een biggenprijs haalden van € 35 was dit een serieus dal. Bij toen gemiddeld iets van 300 zeugen met 26 biggen per zeug was dit een tekort van € 60.000. Bij de bedrijven van de toekomst met een kostprijs van € 48 en met een prijs in het dal van € 10 daar onder, kom je bij 600 tot 1.000 zeugen en 30 biggen op een tekort van € 200.000 tot € 300.000. Het beschikken over die ruimte op de rekening courant wordt een vereiste om zelf aan het stuur te kunnen blijven zitten en om te kunnen blijven rijden. Gelukkig geven de huidige resultaten en de verwachting voor de toekomst de ruimte om die buffer aan te leggen.

Paul Bens
Directeur DLV Advies

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  20 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  20 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer