Vertrouwensloket+bewijst+meerwaarde
Nieuws
©

Vertrouwensloket bewijst meerwaarde

Situaties van verminderde dierzorg of dierverwaarlozing moeten absoluut worden voorkomen. Toch heeft het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren ook in 2018 weer zijn meerwaarde bewezen. In 2019 wil het loket zich toespitsen op de erfbetreders in de pluimveehouderij en varkenshouderij.

Het Vertrouwensloket - een initiatief van de veehouderijsector - geeft als reden aan dat relatief weinig meldingen worden ontvangen via de erfbetreders in de pluimveehouderij en varkenshouderij. De bekendheid en betrokkenheid van die beroepsgroep met het doen van meldingen bij het loket moet groeien. Het aantal burgers dat welzijnsmeldingen doet is wel stijgende.

In 2018 zijn 104 meldingen gedaan bij het Vertrouwensloket. 99 hadden betrekking op landbouwhuisdieren waarvan 17 wederkerende probleemgevallen. Het aandeel meldingen over rundvee is met 67 procent hoog. Het aantal meldingen bij varkens is laag (11 procent), maar het neemt toe ten opzichte van voorgaande jaren een toename. Het aantal meldingen bij pluimvee is nihil (1 procent).
Meestal speelden bij de meldingen financiële, sociale of psychische problemen. Psychische klachten en suïcidaliteit onder boeren kreeg vanuit de politiek en in de media veel aandacht. Het Vertrouwensloket was betrokken bij het verkleinen van de kloof tussen veehouders en hulpverlening en het ontwikkelen van een aanpak voor eerdere meldingen.

Verschuiving


Naast een lichte daling van het aantal meldingen en recidieven, is een verschuiving opgetreden van meer begeleidings- naar preventietrajecten. Dat betekent dat de ernst van de meldingen is afgenomen, mede door de betere samenwerking met de erfbetreders.  Er kan sneller actie worden ondernomen.
Een begeleidingstraject wordt ingezet als er sprake blijkt te zijn van een psychosociaal probleem of het bedrijf heeft een historie op het gebied van dierverwaarlozing. In zo’n geval kunnen een bedrijfseconomisch adviseur en een sociaalmaatschappelijk werker de beste hulp bieden. Een preventietraject start op als er wel zorgen zijn rondom het dierwelzijn. Een dierenarts en bedrijfseconomisch adviseur bieden dan een helpende hand, aldus het Vertrouwensloket.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  19° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  21° / 14°
  75 %
Meer weer