LNV%3A+kringlooplandbouw+onomkeerbaar+proces
Nieuws
©

LNV: kringlooplandbouw onomkeerbaar proces

Vandaag presenteerde minister Carola Schouten haar realisatieplan Visie LNV. De omschakeling naar kringlooplandbouw is nodig voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland. Die verandering is onomkeerbaar en hoe zij dat wil stimuleren heeft ze uitgewerkt in dat plan.

Kringlooplandbouw maakt het mogelijk op kosten te besparen en zo min mogelijk tot geen negatieve impact te hebben op biodiversiteit, natuur, klimaat en landbouwhuisdieren. Die omslag stimuleert vernieuwend ondernemerschap en prikkelt tot nieuwe bedrijvigheid en innovatieve bedrijfsvormen. Het kabinet streeft ernaar dat het voor alle betrokken partijen in en om de agrosector steeds aantrekkelijker en logischer wordt om kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen in 2030 op een zo laag mogelijk – regionaal, nationaal of internationaal – schaalniveau te sluiten.

Nederland zou koploper kringlooplandbouw moeten zijn in 2030. De basis is een goede economische positie van boeren en tuinders: nieuwe verdienmodellen ontwikkelen en een goed inkomen verwerven om te kunnen innoveren en gezonde bedrijven in stand te kunnen houden. Ook zal Schouten experimenteerruimte scheppen en werken aan regels die wél werken.

Circulair systeem


Tussen nu en 2030 en 2050 is de land- en tuinbouw veranderd in een systeem van voedselproductie met minimale onnodige verliezen: onderdeel van een circulair systeem. Precisielandbouw. Evenwichtsbemesting wordt gefinetuned met bewerkte dierlijke mest. In 2030 zijn kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen op een zo laag mogelijk schaalniveau gesloten, regionaal, nationaal of internationaal.

Akkerbouw, veehouderij en tuinbouw gebruiken in de eerste plaats grondstoffen uit elkaars ketens en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en voedingsketens. Gewasresten, voedselresten, procesafval en mest worden opnieuw benut of verwerkt tot nieuwe producten. Kringloopbedrijven verbruiken zo weinig mogelijk energie en zo veel mogelijk hernieuwbare energie en zorgen voor een minimale belasting van de leefomgeving. Bij kringlooplandbouw is het doel waardevol voedsel te produceren met zo min mogelijk effecten op natuur, milieu en klimaat.

Lees het Realisatieplan Visie LNV.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Blogs

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  17° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  18° / 11°
  50 %
Meer weer