Duurzame+mestketen+krijgt+vorm
Nieuws
©

Duurzame mestketen krijgt vorm

Voor een transparante en eerlijke mestketen is certificering van ketenpartijen in de mestsector nodig. Daartoe hebben LTO Nederland, POV, Cumela, Rabobank en TNL een plan van aanpak opgesteld dat is goedgekeurd door LNV-minister Carola Schouten. In de zomer van 2020 moet het certificeren van start gaan.

Boeren, distributeurs en andere partijen die met mest te maken hebben, kunnen zich over een jaar via het certificeringsprogramma KeurMest certificeren. Een volledige en sluitende fosfaat-, stikstof- en mestbalans is de basis voor producenten en handelaren en verwerkers van mest. Ook dienen alle vervoermiddelen waarmee mest wordt getransporteerd te beschikken over een voertuigvolgsysteem. Een duurzame mestketen sluit aan bij de LNV-visie op kringlooplandbouw, circulaire of groene economie en hoge kwaliteit van Nederlandse landbouwketens.

Openbaar


Op dit moment komen de opgestelde concepten van de algemene voorwaarden, het moduleoverzicht, de tabellen met certificatievoorschriften en de bandbreedtetabel in openbaarheid en worden ze voorgelegd ter advisering. Tot 15 juli kunnen reacties worden ingediend. Na het verwerken van de opmerkingen moet het certificeren in de zomer van 2020 van start gaan. Dan kan iedere boer zien of hij met gecertificeerde afnemers te maken heeft en omgekeerd.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  19° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  20° / 14°
  75 %
Meer weer