Varkenshouder+in+Taskforce+Verdienvermogen
Nieuws
©

Varkenshouder in Taskforce Verdienvermogen

Het ministerie van Landbouw zet volop in op de kringlooplandbouw. “Die weg kan alleen slagen als de boeren de investeringen hierin ook kunnen opbrengen en terugverdienen, boeren moeten economische gezond kunnen werken en een goed inkomen verdienen, vindt minister Carola Schouten van LNV. Daarom stelt ze de Taskforce Verdienvermogen in, daarin zit ook varkenshouder en akkerbouwer Sander Thus.

Hoe boeren er in moeten slagen om een goed inkomen te halen zal onderzocht worden door de Taskforce Verdienvermogen. Wat is daarvoor nodig, van wie en welke randvoorwaarden moeten daartoe worden gecreëerd of veranderd.

Afspraken maken

Een van die randvoorwaarden kan bijvoorbeeld zijn dat groepen boeren testemming krijgen om afspraken te maken met elkaar. ‘Hiermee versterken we de positie van boeren, zodat ze meer marktmacht krijgen, zegt Schouten in een gesprek met het Financieele Dagblad.
Momenteel is het niet volgens de mededingingsregels niet toegestaan om onder afspraken te maken. Eind vorig jaar heeft Europa echter een speciale uitzondering in de mededingingsregels mogelijk gemaakt voor samenwerkende boeren. Momenteel kunnen afnemers van landbouwproducten in lopend contracten nieuwe eisen stellen over bijvoorbeeld milieu of dierenwelzijn, zonder dat ze daar een hogere prijs voor hoeven te betalen. Schouten werkt aan een nieuwe wet waarmee de boeren dit samen met andere boeren kunnen aanvechten. Rechtstreekse prijsafspraken maken blijft verboden.

Wel komt er een 'Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf'. Die gaat de agrarisch ondernemers bijstaan bij geschillen met de afnemers. Deze commissie moet onder meer toetsen of er sprake is van oneerlijke handelspraktijken. De uitspraken zijn bindend.

Alsmaar dalende prijzen

Schouten maakt deze plannen bekend als reactie op een drieluik in Financieele Dagblad over de alsmaar dalende prijzen voor landbouwproducten. De Taskforce Verdienvermogen gaat het verdienmodel van de boeren in kaart brengen. De boeren moeten voldoen aan alle nieuwe eisen vanuit de maatschappij te aanzien van biodiversiteit, milieu en dierwelzijn en zorgen dat de bodem niet uitgeput raakt. Daartoe is vorig jaar ook de visie op de Kringlooplandbouw gepresenteerd door het ministerie. De Taskforce moet er nu voor zorgen dat de boeren economisch rendabel kunnen werken, een goed inkomen verdienen en waardering krijgen voor hun werk, meldt de minister in een nieuwsbericht.

Brede taskforce

De Taskforce Verdienvermogen werkt onder leiding van Hester Maij, oud-gedeputeerde van de provincie Overijssel. Leden zijn Barbara Baarsma (directievoorzitter Rabobank Amsterdam), Carla Koen (hoogleraar Technologie Strategie & Entrepreneurship), Henk Volberda (hoogleraar Strategic Management & Innovation), Gert van Dijk (professor Cooperative Business Administration and Management), Ruud Tijssens (AgriFirm Director Corporate Affairs, R&D en CSR), Sander Thus (varkenshouder en akkerbouwer, voormalig bestuurslid bedrijfsovername en tevens vice-voorzitter NAJK), Marijn Vermeulen (projectteam Nieuwe Boerenfamilie, die werken aan de verbinding tussen boeren en niet-boeren), Hans van Trijp (hoogleraar Marktkunde en Consumentengedrag).

Alle leden nemen op persoonlijke titel plaats in de Taskforce. Dit najaar wordt het advies van de Taskforce verwacht.

Lees ook Koploper in kringlooplandbouw is kans voor varkenssector.

En Europese hoofdprijs 'Boer zoekt Boer'

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer