Schouten+wil+meedenkers+over+toekomstvisie
Nieuws
©

Schouten wil meedenkers over toekomstvisie

Varkenshouders, andere boeren en belanghebbenden kunnen meedenken over de toekomstvisie ‘Waardevol en Verbonden' van minister Schouten’. Via een digitaal loket ‘Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’ is het mogelijk ideeën in te dienen of vragen te stellen over hun plannen. Voor de zomer moet een realisatieplan klaar zijn waarin onder andere staat hoe de positie van de boer in de keten is te versterken en er meer waardering komt voor voedsel en hoe de veehouderij is te verduurzamen.

De kern van de toekomstvisie ‘Waardevol en verbonden’ is een omschakeling naar betere verdienmodellen, minder emissies naar bodem, lucht en water en vergroting van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Dit vereist volgens de minister verder toewerken naar kringlooplandbouw, dus een circulair systeem met minimale verliezen van grondstoffen en eind- en restproducten en een zorgvuldige omgang met mest, diervoer, bodem en voedsel. Schouten wil in mei het Realisatieplan van deze toekomstvisie klaar hebben, blijkt uit een brief die ze op 23 januari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vijf opgaven


Het plan moet concrete doelen bevatten voor vijf opgaven die volgens de minister in 2030 moeten zijn behaald:
1. Versterken positie boer, tuinder en visser in de keten.
2. Vergroten waardering voor voedsel en versterken verbondenheid boer-burger.
3. Versterken synergie van landbouw en natuur.
4. Verduurzamen van de veehouderij.
5. Herijken van de internationale strategie als koploper in de kringlooplandbouw.

De invulling van deze vijf opgaven moet volgens de minister voor een belangrijk deel komen uit de samenwerking en afstemming met de maatschappelijke partners. Daarbij vindt Schouten twee vragen van wezenlijk belang: 'Zijn we in staat met innovaties te komen die boeren helpt zich in de gewenst richting te ontwikkelen?' en 'Lukt het de boer een goed inkomen te verdienen als hij zich in die richting ontwikkelt?'. Er zijn al diverse praktijkvoorbeelden en tientallen nieuwe projecten op het gebied van kringlooplandbouw.

Voorwaarden scheppen


De veranderingen die nodig zijn om de toekomstvisie haalbaar te maken, lopen via vier sporen: de maatschappelijke beweging, het overheidsspoor, het regiospoor en het kennis-, innovatie- en onderwijsspoor.
In het overheidsspoor zal de overheid zelf moeten zorgen voor de juiste voorwaarden die bijdragen aan de kringlooplandbouw. In de bijlage staan een aantal belemmeringen waaraan moet worden gewerkt. Dat is bijvoorbeeld het Europese verbod op gebruik van dierlijke eiwitten in diervoeders. Dat heeft daarbij ook zijn effecten op het gebruik van insecten als eiwitbron, omdat dit ook onder dierlijk eiwit valt. Ook het op andere manieren opwaarderen van verschillende stromen dierlijke bijproducten tot hoogwaardige (eiwit)grondstoffen vraagt om aanpassing van de Europese wetgeving.

Denk mee


De minister doet een oproep om mee te denken aan het Realisatieplan via het online loket ‘Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’. Boeren, tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen kunnen zich hier melden met initiatieven voor kringlooplandbouw en vragen stellen naar aanleiding van dit initiatief of zaken waar zij tegenaan lopen. Ondernemers die hierbij te maken hebben met belemmerende regelgeving, worden doorverwezen naar het Agroloket. Dat gaat samen met de initiatiefnemer op zoek naar oplossingen.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  60 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer