Ketenimpuls+duurzame+mestverwaarding
Nieuws
©

Ketenimpuls duurzame mestverwaarding

Samen mest en mestproducten optimaal en duurzaam tot waarde brengen, passend in de visie van kringlooplandbouw. De aanpak in ketenverband is de insteek van het innovatieprogramma van een zestal marktpartijen agrarisch breed, Wageningen en het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM).

Vanaf 1 januari 2019 werken Agrifirm, Darling Ingredients International, De Heus, VanDrie Group, FrieslandCampina, ForFarmers en Wageningen University & Research samen aan het innovatieprogramma ‘Next Level Mest Verwaarden’.
Door de krachten te bundelen willen de partijen inzicht krijgen in wat de voorwaarden zijn voor een optimaal functionerende duurzame mestverwaardingsketen. Ze nemen daarbij mee de ontwikkeling van nieuwe producten, technologieën en de organisatie door de hele mestketen heen. Obstakels, regelgeving en financiering worden in kaart gebracht en de opgedane kennis wordt actief gedeeld met partijen die een leidende rol kunnen spelen in de verwerking en verwaarding van mest.

Emissiearme bemesting


Martin Scholten, algemeen directeur van de Animal Sciences Group van Wageningen University & Research en de kwartiermaker van het innovatieprogramma: “De huidige mestverwerking is vooral gericht op het wegwerken van een mestoverschot. Maar de drijfmest, digestaat uit mestvergisting en de daaruit gemaakte mestkorrels die nu worden gebruikt, zijn meestal van beperkte waarde voor gras en gewas en moeten dan worden aangevuld met kunstmest. Dat veroorzaakt mede de huidige milieuproblemen door bemesting. En dat terwijl dierlijke mest in de basis een zeer goede grondstof is voor bodembemesting. Ons programma richt zich daarom op de kwaliteit van het product dat je uit mest maakt: een emissiearme bemesting die goed is voor bodem, bodemleven en bodemvruchtbaarheid.”

Technieken


Hoge kwaliteitseisen stellen aan dierlijke mest en hoogwaardige mestproducten produceren zal het kunstmestgebruik beperken. Dat sluit aan bij de kringloopvisie van het ministerie van LNV  ‘Landbouw, natuur en voedsel, waardevol en verbonden’.
Een zo vroeg mogelijke scheiding van een dunne en een dikke fractie is de basis van mestverwerking. Die scheidingstechnieken zijn er, evenals de technieken om mestfracties op te waarderen tot hoogkwalitatieve mestproducten. Maar ze moeten worden geoptimaliseerd, opgeschaald en geprofessionaliseerd. Veel projecten rond mestverwaarding sneuvelden door technische problemen, hoge kosten en het uitblijven van rendement. Samen met NCM wordt onderzocht welke technologie het meest geschikt is om verder te ontwikkelen.

Met het innovatieprogramma ‘Next Level Mest Verwaarden’ wil het consortium: 1) kwaliteitseisen specificeren voor marktwaardige, emissiearme bemestingsproducten, 2) technologieën opschalen waarmee die producten kunnen worden geproduceerd en 3) de organisatie van de ‘mestketen’ van toeleverende en afnemende bedrijven daarop laten aansluiten.

Dit meldt Wageningen U&R.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  12° / 3°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 4°
  70 %
Meer weer