Inval+NVWA+vanwege+verdenking+mestfraude
Nieuws
©

Inval NVWA vanwege verdenking mestfraude

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft op 19 november een inval gedaan bij een adviesbureau in de veehouderijbranche. Het adviesbureau wordt ervan verdacht een faciliterende rol te spelen bij mestfraude, meldt het persbericht van de NVWA. Naast het adviesbureau heeft de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA nog negen woningen en bedrijfsgebouwen, waaronder vijf veehouders, doorzocht.

Veehouders moeten in hun mestboekhouding bijhouden wat de hoeveelheid en de samenstelling van de aan- en afgevoerde mest is. Zo is altijd bekend waar de mest vandaan komt en naar toe gaat en kunnen zij aantonen dat er niet te veel mest op hun land wordt uitgereden. Dit om te voorkomen dat er te veel mineralen in de grond terecht komen, die zouden kunnen uitspoelen naar het grondwater. De NVWA controleert de gebruiksnormen door landbouwbedrijven fysiek te bezoeken waarbij wordt nagegaan of de meststoffenadministratie klopt.

De NVWA constateert bij het toezicht en de controle op de mestwetgeving regelmatig onjuistheden en overtredingen. Dat levert overschrijding van de gebruiksnormen op. Om dit te verdoezelen en zo bestraffing via bestuurlijke boetes te ontlopen, worden frauduleuze constructies toegepast, onder andere het plegen van valsheid in geschrifte.

Hoofdverdachte


Een van de grotere adviesbureaus op dit gebied is nu hoofdverdachte van betrokkenheid bij frauduleuze constructies. Zijn klantenbestand bestaat onder meer uit veehouders, intermediaire ondernemingen en transportondernemingen. Het adviesbureau wordt er van verdacht frauduleuze constructies te bedenken en uit te dragen waardoor de indruk wordt gewekt dat zijn klanten hun mestboekhouding op orde hebben, terwijl dit niet het geval is. Het vermoeden bestaat dat de verdachte hierbij een (mede-)initiërende en faciliterende rol heeft.

De IOD heeft samen met de FIOD een inval gedaan in een bedrijfspand in het midden van Limburg. Er is ook gezocht in vier woningen van de drie leidinggevenden van het bedrijf en van een zelfstandig adviseur. Daarnaast is gezocht bij vijf veehouders die gebruik maakten van diensten van het adviesbureau. Er is administratie in beslag genomen. Daarnaast is er beslag gelegd op onroerende zaken om de incasso van eventuele toekomstige boetes zeker te stellen.

Zelf verantwoordelijk


De NVWA geeft aan dat agrarische ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun mestboekhouding, ook als zij het beheer en de verzorging van de mestboekhouding uitbesteden aan adviesbureaus. De veehouders behalen volgens de NVWA met deze werkwijze een groot financieel voordeel. Men bespaart op kosten door het niet afvoeren c.q. fictief afvoeren van mest en door het ontlopen van kosten van aanschaf of het leasen van extra dierrechten. Door het onderzoek op het verdachte adviesbureau te richten, wordt mogelijk een belangrijke schakel uit de keten gehaald.

 

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  24° / 12°
  30 %
 • Woensdag
  19° / 15°
  90 %
 • Donderdag
  20° / 13°
  50 %
Meer weer