POV+actief+in+vijf+werkgroepen+Actieplan
Nieuws
©

POV actief in vijf werkgroepen Actieplan

Bij de verdere uitwerking van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij zal de POV actief blijven deelnemen. Het Landelijk Bestuur heeft dit besloten. De POV zal deelnemen aan vijf werkgroepen die verschillende onderdelen van het aangepaste Actieplan nader gaan uitwerken.

Het is volgens de POV nodig het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij opnieuw te herijken. Onder andere vanwege het regeerakkoord over warme sanering varkenshouderij. Daarbij komt 120 miljoen euro beschikbaar voor sanering en nog eens 40 miljoen voor innovaties die tot duurzame varkensbedrijven moeten leiden. Ook de visie over kringlooplandbouw van het Ministerie van Landbouw noopt tot aanpassingen in het Actieplan. Er moet een verbinding komen tussen de doelstellingen van het klimaatakkoord en het Rijksbrede Programma Circulaire Economie.

Vijf werkgroepen


De POV zal daarom actief gaan deelnemen in vijf werkgroepen die regelingen en projecten gaan uitwerken:
• Sanering van varkensbedrijven (verbeteren leefomgeving).
• Stimuleren en ondersteunen van innovatie- en investeringstrajecten.
• Klimaat, mest en energie.
• Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij.
• Betere verdienmodellen, marktgerichtheid en ketensamenwerking.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  19° / 10°
  50 %
 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
Meer weer