Varkensslachterijen+scoren+prima+op+naleving
Nieuws
©

Varkensslachterijen scoren prima op naleving

Voor de derde keer heeft de NVWA de naleefmonitor op het welzijn van dieren voor de slacht en de hygiëne gepubliceerd. Het betreft inspectieresultaten van 23 grote slachthuizen van roodvlees in Nederland. Varkensslachterijen scoren top op dierenwelzijn, de hygiëne kan en moet op details beter.

De 23 slachterijen zijn samen goed voor 90 procent van alle slachtingen van varkens, runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden. De NVWA concludeert dat het wat betreft slachthygiëne in 2017 iets minder is geworden. De nalevingscore van de belangrijkste indicator voor hygiënisch slachten - zichtbare verontreiniging op de karkassen na het slachten - is in 2017 met 6 procent gedaald naar 88 procent. Voor de eerste keer zijn de namen van de slachterijen en hun individuele scores op de verschillende onderdelen openbaar gemaakt.

NVWA-directeur Keuren Jan Meijer: "Mede dankzij de inspecties is in het algemeen de naleving bij slachthuizen sinds 2014 sterk verbeterd. Tussen bedrijven onderling kunnen echter behoorlijke verschillen bestaan. Het is dan ook goed om aan te geven hoe de individuele bedrijven het doen op de verschillende aspecten zodat ze zich zichtbaar kunnen verbeteren."

De regels die het welzijn van de dieren vóórafgaand aan de slacht moeten waarborgen, worden volgens de NVWA over het algemeen goed nageleefd. Met name de varkensslachterijen springen er op een positieve manier uit. Bij Vion, Van Rooi, Compaxo en Gosschalk zijn tijdens de inspecties geen onrechtmatigheden wat betreft dierenwelzijn geconstateerd. De NVWA vindt het belangrijk dat dat zo blijft en waar mogelijk verder wordt verbeterd.

R&O 98 procent


Bij de naleving van de regels voor reiniging en ontsmetting van de vrachtwagens en aanhangers is ook verbetering zichtbaar. Deze is in de tweede helft van 2017 gestegen naar 98 procent (eerste helft 2017 was dat 93 procent). De nalevingsscore bij de kleine en middelgrote roodvleesslachthuizen ligt eveneens op dat hoge niveau. R&O is belangrijk om de verspreiding van besmettelijke dierziekten via transportmiddelen te voorkomen. De NVWA is daar blij mee en roept de slachthuizen op de gemaakte vooruitgang te bestendigen en waar mogelijk verder te verbeteren. In 2018 zal de NVWA alle grote slachthuizen controleren op het juist gebruik van ontsmettingsmiddelen.

Enige in Europa


De COV constateert dat 99% van alle slachtdieren voor ruim 95% verwerkt wordt binnen strikte eisen ten aanzien van hygiënisch slachten. Het publiceren van gegevens op bedrijfsniveaus vergt extra zorgvuldigheid in het trekken van algemene conclusies, waarschuwt voorzitter Jos Goebbels van de COV. "Geconstateerde tekortkomingen worden bovendien - onder het permanente toezicht van de NVWA - ter plekke direct gecorrigeerd met het oog op een onberispelijk product", zegt de COV-voorman. "Ik ben trots op de resultaten en op het feit dat onze slachterijen als eerste binnen de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie deze monitoringsgegevens openbaar hebben. Bovendien als enige en dus eerste land binnen Europa."

Bezwaarmakers


Opvallend is het ontbreken van drie bedrijfsnamen op de gepubliceerde lijsten. Volgens NVWA hebben drie bedrijven juridisch bezwaar aangetekend tegen de openbaarmaking van hun naam en inspectieresultaten. Zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan, maakt de NVWA die gegevens niet openbaar. Een van de ontbrekende varkensslachterijen is Westfort in IJsselstein. Jaap de Wit, inkoopdirecteur van Westfort, beaamt dat er bezwaar is aangetekend. "Transparantie van de sector is een prima zaak. Maar individuele resultaten van een bedrijf  'plat' publiceren zonder toelichting voor leken, is niet de juiste weg."

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  23° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 17°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 14°
  40 %
Meer weer