Grootschalige+mestverwerking+krijgt+knauw
Nieuws
©

Grootschalige mestverwerking krijgt knauw

Het grootschalige mestverwerkingsproject van Zitta Biogas Chemelot in Sittard-Geleen krijgt geen financiële ondersteuning vanuit de Stimulering Duurzame Energie-regeling (SDE+). Met name de economische risico’s van zo’n groot biogasproject is voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de reden de aanvraag voor SDE-subsidie af te wijzen. OCI Nitrogen is teleurgesteld.

Niet alleen OCI Nitrogen en de leverancier van de biogasinstallatie en mestverwerkingtechnieken - Re-N Technology  maar ook Provincie Limburg, Chemelot en de betrokken veehouders vinden dat afwijzend besluit van RVO jammer. Alle partijen zijn het er echter over eens dat de toezegging van de SDE+ subsidie noodzakelijk is om het project verder te kunnen ontwikkelen.

Haalbaarheid op de tocht


De haalbaarheid van het project dat in 2020 gerealiseerd zou moeten zijn, staat nu op de tocht. Er zou ongeveer 700.000 ton mest verwerkt worden tot biogas, een vloeibare stikstofverbinding (kunstmest), zuiver water en organische mestkorrels. De circa 40 miljoen kubieke meter duurzaam gas zou benut worden voor de productieprocessen op het industriecomplex. De restwarmte zou gebruikt worden voor het drogen de organische mestfractie. In totaal zou de grootste mestverwerker van Nederland ongeveer 4,5 miljoen kilo fosfaat via mestkorrels uit de markt halen. Het investeringsbedrag voor dit project zou uitkomen rond de 80 miljoen euro.
Alle betrokken partijen en stakeholders bestempelen het project als ‘zeer goed’. Zowel voor de agrarische sector om het mestoverschot op circulaire wijze te verwerken, als voor de industrie om haar CO2 footprint te verminderen. Voor de provincie en Chemelot zou deze biogasinstallatie een waardevolle aanwinst zijn in het realiseren van de visie op duurzaamheid en circulariteit.

Wens van biogas


OCI Nitrogen beraadt zich op de vervolgstappen maar houdt vast aan de wens om biogas te produceren op het chemiecomplex. Het bedrijf geeft in een reactie aan zich te realiseren dat er economische risico’s kleven aan een biogasinstallatie op die schaal. Ook de samenwerking tussen een mestverwerker en een chemisch productiebedrijf is nieuw. Deze vernieuwing is volgens OCI Nitrogen juist nodig om zo’n grootschalig project tot stand te brengen. En daarvoor is SDE+ subsidie broodnodig.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer