Aan+de+slag+met+de+Checklist+Bigvitaliteit
Nieuws
©

Aan de slag met de Checklist Bigvitaliteit

De checklist Bigvitaliteit is beschikbaar voor varkenshouders. Het is een praktische lijst met succesfactoren voor een betere bigoverleving. Basis voor de checklist zijn de uitkomsten van een enquête die gehouden is door varkensdierenartsen op 84 zeugenbedrijven. De Stuurgroep Bigvitaliteit is de aanjager.

Wageningen UR en acht varkensdierenartsenpraktijken hebben de checklist Bigvitaliteit opgesteld. Met de checklist kan een varkenshouder samen met zijn dierenarts of voeradviseur aan de slag om de succesfactoren en de verbeterpunten op het eigen bedrijf inzichtelijk te maken. Daarnaast zijn er drie protocollen opgesteld, namelijk voor hygiëne, opfokzeugen en zorg rond het werpen. Hierin staan tips die helpen bij het oppakken van de verbeterpunten. Alle tools tezamen helpen varkenshouders om ook in 2018 intensief te werken aan vitale biggen.

De checklist geeft inzicht in de verbeterpunten op het bedrijf. De focus ligt daarbij op een goede gezondheid van zeugen en biggen, management voor en na het werpen, huisvesting in de kraamstal, voeding en huisvesting van guste en dragende zeugen en opvang en adaptatie van opfokzeugen.

De protocollen bevatten praktische handvaten en gaan in op wat een wenselijke stalsituatie is of wat gewenste processen en handelingen zijn. De varkenshouder kan hiermee samen met zijn adviseur en/of dierenarts een verbeterplan maken voor het eigen bedrijf.

In 2018 ligt de gezamenlijke focus op het oppakken van verbeterpunten op varkensbedrijven, een betere kennisdoorstroming op het thema en het oppakken van kennisleemtes. Hiervoor wordt onder andere de Focusgroep Bigvitaliteit opgezet, bestaande uit erfbetreders en experts. Doelstelling daarvan is een snelle verbinding leggen tussen praktijk, onderzoek en beleid om zo de bigvitaliteit op bedrijven blijvend te verbeteren.

Vanwege de toenemende maatschappelijke zorgen over de uitval onder biggen, is de stuurgroep Bigvitaliteit in 2009 ingesteld. De stuurgroep heeft als doel het verhogen van bigvitaliteit en mede daardoor het terugdringen van uitval onder biggen. Dit is vastgelegd in het plan van aanpak Bigvitaliteit. De checklist is hier een onderdeel van.
De stuurgroep Bigvitaliteit bestaat uit: Dierenbescherming, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Nevedi, Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Topigs Norsvin, PIC, Next Genetix, Vereniging Biologische Varkenshouders (VBV), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Vee & Logistiek Nederland (V&LN).

Download hier de Checklist Bigvitaliteit.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 16°
  50 %
Meer weer