POV+en+Coalitie+ViVa+voortvarend+verder
Nieuws
©

POV en Coalitie ViVa voortvarend verder

Het afgelopen jaar is de POV-organisatie opgebouwd. Tegelijk is een start gemaakt met het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Vier van de vijf EU-regelingen zijn al gestart, de vijfde (het  Ketenkwaliteitssysteem) volgt binnenkort. Dit jaar gaat de POV in de Coalitie Viva voortvarend verder met het Actieplan, samen met meerdere partijen.

De POV wil in 2018 verder werken aan het verbeteren van het economisch rendement van de varkensbedrijven, het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de sector en het versterken van haar taak als belangenbehartiger. Bij dit laatste punt zal de POV samenwerken met LTO Nederland en bijvoorbeeld de agrarische vakbonden.

Voor een beter economisch rendement en tegelijk ook het verbeteren van maatschappelijk draagvlak is het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij van de Coalitie Viva het uitgangspunt. Dit actieplan is gestart met vijf EU-regelingen: Stimulering Mestverwerking, Fosfaatreductie Varkenshouderij, Ketenconcepten, Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) en Ketenkwaliteitssysteem. De meeste regelingen lopen al, het Ketenkwaliteitssysteem volgt binnenkort. "Doordat er EU-subsidies aan de regelingen zijn verbonden moeten ze voor 31 maart van dit jaar allemaal opengesteld en verantwoord zijn", zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

Naast de definitieve oprichting van  de POV is afgelopen jaar dus al een flinke berg werk verzet. Samen met ZuivelNL is de regeling stimulering Mestverwerking gestart waarvoor in totaal bijna 10 miljoen euro beschikbaar is. Diverse projecten hebben hiervoor ingetekend en moeten in oktober 2018 hun verwerking draaiende hebben. Een van die partijen is  Merensteyn die de capaciteit kan verdubbelen van 100.000 naar 200.000 kuub mest.

Bij de fosfaatreductie Varkenshouderij is samengewerkt met Nevedi en de uitvoering is verzorgd door Flint. De regeling heeft in 2017 een reductie van 830.000 kilo fosfaat opgeleverd. De varkenssector zit mede hierdoor ruim onder het eigen fosfaatplafond. Hoe en of de regeling wordt voortgezet zullen de partners van de Coalitie Viva volgens Jansen nader bekijken.

De regeling Ketenconcepten is door de POV zelf uitgewerkt. De aanvraag van 19 samenwerkingsverbanden goedgekeurd. Die krijgen samen een totaalbedrag van bijna 920.000 euro als ondersteuning bij het uitwerken van concepten.

Het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij en de Rabobank hebben  de ROK-regeling  uitgewerkt. Naast een vergoeding voor de rechten krijgen de bedrijven een vergoeding voor de restafschrijving. Er zijn 27 varkensbedrijven  die hierdoor met hun bedrijf kunnen stoppen. In totaal is hiermee 8 miljoen euro gemoeid en het levert 40.000 varkensrechten  op. Tien bedrijven staan nog op de wachtlijst.

Er is dus al een goed begin gemaakt met kostenbesparingen en een steviger marktpositie voor de varkenshouderij.  Maar er zal meer moeten gebeuren."Dit is het begin van  de uitwerking van het Actieplan door de Coalitie  ViVa", zegt Jansen. "Vorig jaar hebben zich vier partijen aangesloten bij de Coalitie: Agrifirm, ForFarmers, Topigs Norsvin en Vion. De nieuwe samenwerking met de drie andere partijen, (ministerie LNV, Rabobank en POV) moest zich even zetten. Samen gaan we nu het Actieplan verder invullen. Het versterken van de keten, het reduceren van de kostprijs en het revitaliseren  van de de sector door bedrijven zonder perspectief te matchen met toekomstgerichte bedrijven is nog lang niet klaar. Daarbij heeft de overheid 200 miljoen toegezegd voor een warme sanering. Dat moeten we samen met de overheid vorm gaan geven. En daarbij zullen we ook de regionale overheden moeten betrekken."

Tenslotte heeft de POV ook een onderzoeksagenda opgesteld samen met partners uit de periferie en de overheid. In 2018 ligt de nadruk bij het onderzoek op diergezondheid en welzijn.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Blogs

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  17° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  18° / 11°
  50 %
Meer weer