Schouten%3A+pak+overlevingskans
Nieuws
©

Schouten: pak overlevingskans

De sector moet laten zien dat ze geen zaken als mestfraude accepteert. Dan wil minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geld en tijd in oplossingen steken. "Het is een van de weinige overlevingskansen die de sector de komende jaren zal krijgen", was haar boodschap maandagavond 18 december op een ingelaste bijeenkomst van de POV.

De minister gaf aan blij te zijn met de grote opkomst (circa 150 mensen). Dat gaf volgens haar duidelijk aan dat de sector niet wegkijkt en fraude niet accepteert. Maandagmiddag had Schouten het plan van aanpak aangeboden gekregen, dat is opgesteld door de POV, LTO Nederland, Cumela, TLN en Rabobank.

Over de inhoud van het plan liet ze niets los. De POV-leden die speciaal daarvoor naar Heteren waren gekomen werden op dit punt niets wijzer. Wel gaf de minister aan dat ze het belangrijk vindt dat alle partijen in de keten laten zien dat ze een rol willen spelen. Dat is volgens haar nodig zodat de varkenssector als hele mooie duurzame sector overeind kan blijven. Die sector moet dan wel volgens de regels werken om maatschappelijk draagvlak te houden. Want de publicaties rondom de mestfraude zijn heel bepalend voor het beeld van de maatschappij over de varkenssector. Toen ze zelf met dit onderwerp werd geconfronteerd was ze ook boos. “Het is geen nieuw thema en het gaat niet om fraude op kleine schaal blijkt uit de informatie van de NVWA en het OM (Openbaar Ministerie).”

Het gaat haar aan het hart dat de goede boeren onder dergelijke publicaties lijden. Daarom wil de minister dat het wordt aangepakt waarbij de sector zelf in haar ogen de verantwoording moet nemen. Ze snapt dat de regels moeilijk en ingewikkeld zijn en wil daarover de discussie ook aangaan. Volgens Schouten moet het over een jaar gedaan zijn met de mestfraude. “Als het niet minder is en de sector nog steeds wegkijkt dan verdwijnt het draagvlak. Dan wordt het voor mij moeilijk om te verdedigen dat we 200 miljoen in de varkenssector willen steken.”

De positie van de varkenshouder in de keten moet volgens Schouten beter. De extra kosten die varkenshouders maken moeten betaald worden. Anders lukt het niet om boer te blijven. In Europees verband gaat ze daar mee aan de slag. “U mag me daar aan houden. Maar dat lukt niet als er berichten blijven komen dat de sector ziek is. Dan houd je geen draagvlak, van dat beeld moet je af. Het Actieplan Vitalisering varkenshouderij zet veel stappen naar de toekomst. Om het gemakkelijker te maken heeft het kabinet een bedrag van 200 miljoen voor een warme sanering in de begroting opgenomen.”

De varkenshouders kregen van Schouten het advies om de handschoen op te pakken. "Ga als sector achter de POV en Ingrid en Eric staan. Zorg dat je draagvlak krijgt, zodat je niet alleen voor de laagste prijs moet werken en weer een trotse boer kunt zijn. Het is een van de weinige overlevingskansen die de sector de komende jaren zal krijgen.”

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer