Varkenssector+krijgt+eigen+reductiedoel+in+2018
Nieuws
©

Varkenssector krijgt eigen reductiedoel in 2018

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) gaat in 2018 sectorspecifieke reductiedoelen voor het gebruik van antibioticum vaststellen. Deze doelen gaan de nu nog geldende 70 procent reductiedoelstelling voor de gehele dierhouderij vervangen. Dit betekent dat de varkenshouderij een eigen reductiedoel krijgt. Dat schrijven ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Bruno Bruins (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken in het antibioticabeleid voor de dierhouderij.

De veehouderijsectoren en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) hebben voor het vervolgbeleid 2016-2020 sectorspecifieke plannen opgesteld om de diergezondheid te versterken, het antibioticagebruik en de antibioticaresistentie verder te reduceren en de regierol van de dierenarts te verstevigen. Dat is gebeurd binnen het onderzoek naar de kritische succesfactoren. In de pluimvee-, varkens- en vleeskalverhouderij is dat onderzoek inmiddels afgerond. Een onderzoek naar kritische succesfactoren onder dierenartsen is nog in gang en zal in het voorjaar van 2018 waarschijnlijk opgeleverd worden.

De sectoren en dierenartsen willen de volgende stap zetten in het verder verminderen van het antibioticumgebruik en de resistentie bij dieren. De komende maanden zullen de sectororganisaties en de beroepsgroep dierenartsen samen met experts in het sociaalpsychologische domein werken aan de vormgeving en invulling van verdiepende interviews en pilots. Schouten geeft aan dat  ministerie van LNV dit proces zal ondersteunen.

De SDa wil de kritische succesfactorenonderzoeken benutten  om de sectorale benchmarkwaarden aan te scherpen. Begin 2018 zal SDa daarmee komen en zullen sectorspecifieke reductiedoelen worden vastgesteld. De veehouderijsectoren en de KNMvD zullen hun sectorplannen 2016-2020 in het voorjaar van 2018 aanpassen en actualiseren.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  25° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  28° / 14°
  5 %
Meer weer