Sectorplafond+in+wet+vastgelegd+per+2020
Nieuws
©

Sectorplafond in wet vastgelegd per 2020

LNV-minister Schouten is van plan de mestproductie per veehouderijsector te begrenzen. Hoewel de sectorplafonds al geruime tijd worden toegepast, zijn deze niet vastgelegd in wet- en regelgeving. Schouten wil maximale duidelijkheid en transparantie bieden over het bestaan van de sectorplafonds en de hoogte daarvan. Zij wil de plafonds in de Meststoffenwet vastleggen. De beoogde inwerkingtredingsdatum van deze wetswijziging is 1 januari 2020.

Sinds 2006 is de mestproductie door de veehouderij in Nederland gemaximeerd op 172,9 miljoen kilo fosfaat en 504,4 miljoen kilo stikstof. Dit nationale plafond is destijds doorvertaald naar sectorale plafonds voor de varkenshouderij (39,7 miljoen kilo fosfaat en 99,1 miljoen kilo stikstof), pluimveesector (27,4 miljoen kilo fosfaat en 60,3 miljoen kilo stikstof) en de melkveehouderij (84,9 miljoen kilo fosfaat en 281,8 miljoen kilo stikstof). Deze plafonds komen overeen met de productiecijfers over het jaar 2002.

De sectorplafonds worden gehandhaafd via de bestaande stelsels van varkens- en pluimveerechten en vanaf 1 januari 2018 het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Gedurende de looptijd van het Zesde Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (2018 - 2021) blijft dit kader onverkort van kracht.

Een wens die niet op instemming van de Europese Commissie kan rekenen, is het voorstel om onder strenge voorwaarden verwerkte mest in beperkte mate buiten beschouwing te laten te bij het vaststellen van de naleving van de sectorplafonds. Het wordt door Europa gezien als een verruiming van de sectorplafonds. Vanwege overschrijdingen van de fosfaatproductieplafonds in het verleden, de risico’s voor de naleving van de gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften en de actualiteit op het gebied van mestfraude kan de Europese Commissie daar niet mee instemmen. Daarom vervalt per 1 januari 2018 de POR-regeling.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
Meer weer