Twee+jaar+erbij+voor+pilot+mineralenconcentraat
Nieuws
©

Twee jaar erbij voor pilot mineralenconcentraat

De pilot mineralenconcentraat kan vooruit tot en met 2019. Deze periode wordt benut om de mineralenconcentraten verder te testen en de stabiliteit van het productieproces te verbeteren. Het aantal mestverwerkers dat eraan deelneemt mag in die tijd niet toenemen, blijkt uit het besluit van LNV-minister Carola Schouten om de praktijkproef met twee jaar te verlengen. In 2018 zullen de uitvoeringslasten voor de verlenging van de pilot mineralenconcentraat 29.877 euro bedragen.

Binnen de pilot zijn tien mest verwerkende bedrijven actief, van verschillende omvang, met ander ingangsmateriaal en met verschillende technieken. Ze bewerken mest zodanig dat er een stikstof-kalium meststof wordt geproduceerd die een vergelijkbare werking heeft als kunstmest. De pilot biedt de mogelijkheid voor deelnemende bedrijven om meststof op praktijkschaal te testen en het product te gebruiken boven de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest.

Na agronomisch en milieutechnisch onderzoek zijn kwaliteitseisen aan mineralenconcentraat opgesteld. Die eisen opgenomen in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en borgen een effectieve agronomische werking van deze meststof, waardoor de effecten op het milieu minder groot zijn dan wanneer onbewerkte dierlijke mest wordt gebruikt. Het is de ambitie en het voornemen van Schouten om deze vorm van mestverwerking op bredere schaal te kunnen toepassen. Haar doel is om op Europees niveau een permanente voorziening in de Nitraatrichtlijn te bewerkstelligen voor het gebruik van hoogwaardige producten uit dierlijke mest.

De Europese Commissie heeft aangekondigd een tweejarig onderzoek te laten uitvoeren door het Joint Research Centre (JRC) naar criteria voor het gebruik van verwerkte mestproducten in de context van de Nitraatrichtlijn. De Nederlandse pilot mineralenconcentraat is in Europees verband een unieke pilot die een systeem van mestverwerking test op praktijkschaal en waar bedrijfsleven en onderzoek intensief samenwerken. Pilotdeelnemers moeten zich beschikbaar houden om vragen van de JRC te beantwoorden, of deze aanvullende onderzoeksvragen uit te voeren.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  19° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  21° / 14°
  75 %
Meer weer