Forfaits+mestcodes+per+2018+geactualiseerd
Nieuws
©

Forfaits mestcodes per 2018 geactualiseerd

Voor 2018 aanbreekt heeft LNV-minister Schouten de diverse excretieforfaits aangepast. Ook voor de varkenshouderij staan per 1 januari verschillende wijzigingen op stapel in kader van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Zo veranderen met ingang van 2018 de forfaitaire gehalten van diverse varkensmestcodes:

Code 40: Vaste mest bevatte per ton 13,9 kilo stikstof en 13,6 kilo fosfaat. Per 1-1-2018 is dat 8,1 kilo stikstof en 8,0 kilo fosfaat.

Code 41: Gier en filtraat na mestscheiding bevatte per ton 1,4 kilo stikstof en 0,6 kilo fosfaat. Per 1-1-2018 is dat 1,5 kilo stikstof en 0,6 kilo fosfaat.

Code 43: Koek na mestscheiding bevatte per ton 25,7 kilo stikstof en 21,4 kilo fosfaat. Deze gehalten blijven onveranderd. Als uit de resultaten van de onafhankelijke monsternames blijkt dat aanpassing van de stikstof- en fosfaatgehalten nodig zijn, zal de minister deze ‘normen’ aanpassen.

Code 46: Drijfmest fokzeugen, incl. biggen, opfokzeugen/-beren, dekberen bevatte per ton 3,8 kilo stikstof en 2,5 kilo fosfaat. Per 1-1-2018 is dat 3,8 kilo stikstof en 2,4 kilo fosfaat.

Code 50: Drijfmest vleesvarkens bevatte per ton 7,0 kilo stikstof en 3,9 kilo fosfaat. Per 1-1-2018 is dat 6,4 kilo stikstof en 3,8 kilo fosfaat.

De forfaits geven aan wat het gemiddelde mineralengehalte in afgevoerde mest is per mestsoort. Op basis van forfaits wordt gecontroleerd of veehouders genoeg dierlijke meststoffen van het bedrijf hebben afgevoerd om binnen de gebruiksnormen te blijven voor de landbouwgronden die bij het bedrijf in gebruik zijn en of bedrijven voldoende mestopslagcapaciteit hebben.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  20 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  20 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer